Врятувати майбутні покоління від жахів війни, яка двічі у нашому житті завдала людству невимовного горя

“Врятувати майбутні покоління від жахів війни,
яка двічі у нашому житті завдала людству невимовного горя…”
з преамбули Статуту ООН

Найвизначнішим надбанням кожної держави є мир. Сьогодні - це відоме твердження актуальне як ніколи. Забезпечення миру є тяжкою, повсякденною та відповідальною справою, що потребує значних зусиль всієї міжнародної спільноти. Питанням забезпечення миру в окремих державах, регіонах і навіть в усьому світі приділялось багато уваги вченими, державними діячами, окремими державами, міжнародними організаціями в усі часи. Сьогодні, коли засоби ведення війни є потужними як ніколи, питання забезпечення миру в світі залишається у низці пріоритетних завдань, що вирішуються людством.
Миротворча діяльність на порозі XXI сторіччя являє собою складний багатогранний процес, який пов’язаний із цілим рядом політичних, економічних, соціальних та інших проблем, та зачіпає національні інтереси значної частини держав світу. Ця діяльність дозволяє вирішувати такі питання, які не в змозі самостійно вирішити жодна держава світу.

Ставши незалежною державою, Україна не знаходиться осторонь від світових процесів, а участь нашої держави у миротворчій діяльності є одним із елементів забезпечення її національної та воєнної безпеки, як європейської країни.

За ініціативою України у грудні 2002 року Генеральна Асам­блея ООН одноголосне прийняла рішення проголосити 29 травня Міжнародним Днем миротворців ООН, щоб віддати данину повага усім, хто брав чи бере участь у ми­ротворчих операціях ООН, а також вшановувати пам'ять тих, хто заги­нув.

До речі, саме 29 травня 1948 ро­ку Рада Безпеки ООН схва­лила резолюцію про розгортання першої в історії миротворчої опера­ції. «У 1948 році військовики прийшли на поле бою під новим прапором та з новою місією - мі­сією миру. Ця місія не мала прецедентів в історії людства. Це була спроба перемогти найгірше в людині найкращим в людині; протиста­вити насиллю терпимість, могут­ності - стримування, війні – мир. В цей день ми вшановуємо пам’ять кожного з них. Їхня самопожертва зробила світ більш безпечним ».

Генеральний Секретарь ООН Перш за все це операції зі сприяння миру, що здійснюються на підставі Стату­ту ООН за умов обов'язкової зго­ди конфліктуючих сторін. Основ­ним їх змістом є розв'язання конфліктів шляхом мирного врегулювання. Це і посередництво, переговори, та надання різнома­нітних видів допомоги, або роз­гортання військ з метою недопу­щення конфлікту. Також поширені сьогодні операції з підтримання миру, які передбачають роз'єд­нання ворогуючих сторін та конт­роль за припиненням вогню. Опе­рації із встановлення миру перед­бачають можливість застосуван­ня примусових заходів з викори­станням сили. Звичайно, що по­шуково-рятувальні операції про­водяться з метою пошуку і поря­тунку людей на суходолі та на воді. Здійснення їх не потребує спеціального мандата. Керівниц­тво пошуково-рятувальними опе­раціями можуть здійснювати як війська, так і цивільна особа. І, нарешті, гуманітарні операції про­водяться з метою захисту та вря­тування життя жертв конфлікту або стихійного лиха, надання їм допомоги, особливо за умов, коли місцева влада неспроможна або не прагне налагодити відповідне забезпечення населення

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники