Головний сержант роти.

Головний сержант роти в мирний і воєнний час відповідає за правильне несення служби та готовність до виконання військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу обов’язків військової служби, зберігання, належне використання озброєння і військової техніки роти, навчання, виховання військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу роти, стан військової дисципліни та підтримання внутрішнього порядку в роті.
Головний сержант роти підпорядковується командирові роти і є прямим начальником військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу роти.

Головний сержант роти зобов’язаний:
знати тактику дій роти в різних видах бою;
досконало володіти штатним озброєнням та військовою технікою роти;
вживати дієвих заходів щодо підтримання озброєння та військової техніки роти в постійній готовності до бойового застосування, суворо стежити за їх наявністю, станом зберігання та експлуатацією;
брати участь в організації в роті бойової підготовки та складанні розкладу занять на тиждень, проводити заняття з військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу роти;
контролювати проведення занять з бойової підготовки військовослужбовцями сержантського і старшинського складу роти, надавати їм допомогу в організації та проведенні занять;
знати військове звання, прізвище, ім’я та по батькові військовослужбовців рядового і сержантського складу роти, їх ділові та морально-психологічні якості, рід занять перед військовою службою, родинний стан, успіхи та недоліки на службі, постійно вести з ними індивідуальну виховну роботу;
розвивати лідерські якості у підлеглих військовослужбовців сержантського і старшинського складу, виховувати поважне ставлення до їх належності до професійного сержантського складу Збройних Сил України, формувати у них професійні навички керівництва особовим складом та управління підрозділами;
суворо стежити за виконанням військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу роти заходів безпеки під час проведення занять і робіт, за поводженням із зброєю, боєприпасами і технікою та їх обслуговуванням;
вимагати від військовослужбовців рядового і сержантського складу роти додержання військової дисципліни, розпорядку дня, негайно доповідати командирові роти про надзвичайні події, факти порушення військової дисципліни, застосовані заохочення і накладені на військовослужбовців рядового і сержантського складу роти стягнення;
піклуватися про підлеглих, знати їх потреби, порушувати перед командиром роти питання про задоволення зазначених потреб;
розподіляти між взводами наряди на службу, особисто визначати черговість нарядів військовослужбовців сержантського складу роти, перевіряти правильність ведення нарядів у взводах;
здійснювати підготовку добового наряду роти, оглядати його перед розводом, інструктувати і своєчасно відсилати на розвід;
здійснювати контроль за неухильним виконанням обов’язків черговим і днювальними роти;
керувати проведенням ранкового огляду та проводити вечірню повірку роти, а також бойовий розподіл на випадок приведення військової частини у бойову готовність (переведення на функціонування в умовах особливого періоду) та пожежі;
організовувати утримання у чистоті й порядку приміщень роти та ділянки території, закріпленої за ротою, керувати їх загальним прибиранням;
брати участь у доборі кандидатів для направлення на навчання та просування по службі військовослужбовців рядового та сержантського складу роти;
брати участь в організації спортивно-масової роботи в роті, постійно підвищувати рівень фізичної підготовленості підлеглого особового складу, дбати про його здоров’я, вживати заходів щодо його зміцнення;
стежити за зовнішнім виглядом підлеглих, виконанням ними правил носіння військової форми одягу.

4 коментарі:


Интернет реклама УБС

Прихильники