Головний старшина батальйону.

Головний старшина батальйону в мирний і воєнний час відповідає за забезпечення командира батальйону та його заступників інформацією з питань проходження військової служби військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу, за координацію діяльності головних сержантів підрозділів батальйону, надання пропозицій командирам підрозділів батальйону з питань професійного розвитку, просування по службі та з інших питань проходження військової служби військовослужбовцями сержантського і старшинського складу батальйону.
Головний старшина батальйону підпорядковується командирові батальйону.

Головний старшина батальйону зобов’язаний:
знати тактику дій батальйону у різних видах бою;
знати основні види озброєння та військової техніки батальйону, досконало володіти одним із них за напрямом підготовки;
брати участь у плануванні та проведенні заходів бойової підготовки батальйону та заходів, пов’язаних з професійним розвитком військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу батальйону;
проводити роботу щодо підвищення рівня професійних знань та методичної майстерності військовослужбовців сержантського і старшинського складу батальйону, виховувати поважне ставлення до їх належності до професійного сержантського складу Збройних Сил України;
брати участь у проведенні контрольних занять із військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу батальйону;
контролювати проведення занять з бойової підготовки військовослужбовцями сержантського і старшинського складу батальйону, надавати їм допомогу в організації та проведенні занять;
своєчасно доповідати командирові батальйону про всі виявлені недоліки в підготовці військовослужбовців сержантського і старшинського складу батальйону;
знати ділові та морально-психологічні якості військовослужбовців сержантського і старшинського складу батальйону;
здійснювати контроль за додержанням військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу батальйону військової дисципліни та виконанням ними правил носіння військової форми одягу, вживати заходів щодо запобігання скоєнню злочинів та інших правопорушень серед військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу батальйону;
перевіряти за дорученням командира батальйону хід несення служби особами добового наряду, які призначені від підрозділів батальйону;
за дорученням командира батальйону перевіряти виконання розпорядку дня та вживати заходів щодо згуртування військових колективів;
знати про потреби військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу батальйону, своєчасно доповідати про ці потреби командирові батальйону і головному старшині бригади та подавати пропозиції щодо їх розв’язання;
подавати командирові батальйону пропозиції з питань проходження військової служби військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу батальйону;
брати участь у щомісячному аналізі стану військової дисципліни серед військовослужбовців сержантського і старшинського складу батальйону та надавати пропозиції щодо його поліпшення;
брати участь у доборі кандидатів для направлення на навчання і призначення на посади;
брати участь у засіданнях атестаційної комісії бригади з питань проходження військової служби військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу батальйону;
постійно підвищувати рівень своїх знань за фахом, а також удосконалювати практичні та методичні навички.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники