Головний старшина бригади (полку, корабля 1 і 2 рангу, окремого батальйону)

Головний старшина бригади (полку, корабля 1 рангу) (далі – головний старшина бригади) в мирний і воєнний час відповідає за забезпечення командира бригади (полку, корабля 1 рангу) (далі – бригада) та його заступників інформацією з питань проходження військової служби військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу, за координацію діяльності головних старшин та головних сержантів підрозділів бригади, надання пропозицій командирам підрозділів бригади з питань професійного розвитку, просування по службі та з інших питань проходження військової служби військовослужбовцями сержантського і старшинського складу бригади.
Головний старшина бригади підпорядковується командирові бригади.

Головний старшина бригади зобов’язаний:
знати основи тактики дій бригади в різних видах бою;
знати основні види озброєння та військової техніки бригади, досконало володіти одним із них за напрямом підготовки;
брати участь у плануванні та проведенні заходів бойової підготовки бригади та заходів, пов’язаних з професійним розвитком військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу бригади;
проводити роботу щодо підвищення рівня професійних знань та методичної майстерності військовослужбовців сержантського і старшинського складу бригади, виховувати поважне ставлення до їх належності до професійного сержантського складу Збройних Сил України;
брати участь у проведенні контрольних занять з бойової підготовки із військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу бригади;
контролювати проведення занять з бойової підготовки військовослужбовцями сержантського і старшинського складу бригади, надавати їм допомогу в організації та проведенні занять;
своєчасно доповідати командирові бригади про всі виявлені недоліки в підготовці військовослужбовців сержантського і старшинського складу бригади;
знати ділові та морально-психологічні якості головних старшин батальйонів, головних сержантів рот та взводів бригади;
здійснювати контроль за додержанням військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу бригади військової дисципліни та виконанням ними правил носіння військової форми одягу, вживати заходів щодо запобігання скоєнню злочинів та інших правопорушень серед військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу бригади;
перевіряти за дорученням командира бригади виконання розпорядку дня та вживати заходів щодо згуртування військових колективів;
знати про потреби військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу бригади, своєчасно доповідати про ці потреби командирові бригади і головному старшині корпусу та подавати пропозиції щодо їх задоволення;
подавати командирові бригади пропозиції з питань проходження військової служби військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу бригади;
брати участь у щомісячному аналізі стану військової дисципліни серед військовослужбовців сержантського і старшинського складу бригади та надавати пропозиції щодо його поліпшення;
брати участь у доборі кандидатів для направлення на навчання і призначення на посади;
брати участь у засіданнях атестаційної комісії бригади з питань проходження військової служби військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу;
постійно підвищувати рівень своїх знань за фахом, а також удосконалювати практичні та методичні навички.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники