Головний старшина корпусу.

Головний старшина корпусу в мирний і воєнний час відповідає за забезпечення керівного складу корпусу інформацією з питань проходження військової служби військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу, за надання пропозицій начальникові органу по роботі з особовим складом, командирам військових частин з питань професійного розвитку, просування по службі та з інших питань проходження військової служби військовослужбовцями сержантського і старшинського складу корпусу.
Головний старшина корпусу підпорядковується командиру корпусу. 


Головний старшина корпусу зобов’язаний:
знати основи застосування корпусу;
знати основні види озброєння та військової техніки корпусу, досконало володіти одним із них за напрямом підготовки;
брати участь у плануванні та проведенні заходів у корпусі, пов’язаних з професійним розвитком військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу;
подавати на розгляд командиру корпусу пропозиції з питань професійного розвитку, просування по службі, покращення морально-психологічного стану, забезпечення соціального захисту військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу;
за дорученням командира корпусу здійснювати контроль за виконанням у військових частинах заходів, пов’язаних з навчанням та проходженням військової служби військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу;
готувати пропозиції щодо дотримання вимог законодавства стосовно порядку проходження військової служби військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу, підтримання належного стану військової дисципліни та готовності до виконання військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу обов’язків військової служби;
знати про потреби військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу корпусу, своєчасно доповідати про них командирові корпусу і головному старшині виду Збройних Сил України та подавати пропозиції щодо їх задоволення;
представляти військовослужбовців сержантського і старшинського складу корпусу на заходах з міжнародного співробітництва.

Витяг з тимчасового переліку обов’язків професійного сержантського (старшинського) складу за окремими посадами у Збройних Силах України (Затверджено Наказ начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України від 29.11.10 № 193)

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники