Головний старшина виду Збройних Сил України.

Головний старшина виду Збройних Сил України в мирний і воєнний час відповідає за забезпечення керівного складу виду Збройних Сил України інформацією з питань проходження військової служби військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу, за надання пропозицій керівникам структурних підрозділів командування виду Збройних Сил України, органів по роботі з особовим складом, командирам військових частин, установ з питань професійного розвитку, просування по службі та з інших питань проходження військової служби військовослужбовцями сержантського і старшинського складу виду Збройних Сил України.
Головний старшина виду Збройних Сил України підпорядковується командувачу виду Збройних Сил України.

Головний старшина виду Збройних Сил України зобов’язаний:
знати основи застосування виду Збройних Сил України;
знати основні види озброєння та військової техніки виду Збройних Сил України, досконало володіти одним із них за напрямом підготовки;
брати участь у плануванні та проведенні заходів у виді Збройних Сил України, пов’язаних з професійним розвитком військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу;
подавати на розгляд командувачу виду Збройних Сил України пропозиції з питань професійного розвитку, просування по службі, покращення морально-психологічного стану, забезпечення соціального захисту військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу;
за дорученням командувача виду Збройних Сил України здійснювати контроль за виконанням у підпорядкованих командуванню виду Збройних Сил України військових з’єднаннях, частинах заходів, пов’язаних з навчанням та проходженням військової служби військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу;
готувати пропозиції щодо дотримання вимог законодавства стосовно порядку проходження військової служби військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу, підтримання у військах (силах) належного стану військової дисципліни та готовності до виконання військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу обов’язків військової служби;
знати про потреби військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу виду Збройних Сил України, своєчасно доповідати про них командувачу виду Збройних Сил України і головному старшині Збройних Сил України та подавати пропозиції щодо їх задоволення;
представляти військовослужбовців сержантського і старшинського складу виду Збройних Сил України на заходах з міжнародного співробітництва.

Витяг з тимчасового переліку обов’язків професійного сержантського (старшинського) складу за окремими посадами у Збройних Силах України (Затверджено Наказ начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України від 29.11.10 № 193)

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники