Кодекс сержанта Збройних Сил України.

Кодекс сержанта Збройних Сил України
 Сержант – це лідер для солдат, зразок для підлеглих, опора для командира.
Честь сержанта – це внутрішня гідність, благородство душі, чистота совісті, бездоганність поведінки на службі та в побуті.
Девіз сержанта – честь, відповідальність, професіоналізм.


Я, (прізвище, ім’я, по батькові), приймаючи Кодекс сержанта Збройних Сил України, зобов’язуюсь:
бути патріотом, вірно служити Вітчизні, знати і поважати історію держави та українського війська, бойові традиції з’єднання і військової частини, зберігати і примножувати їх;
стійко переносити випробування військової служби, бути готовим до виконання завдань там, де цього потребують інтереси Вітчизни, захищати і відстоювати інтереси держави зі зброєю у руках, а коли цього потребуватиме військовий обов’язок – стати мужнім воїном-миротворцем;
бути прикладом у виконанні службових обов’язків, знанні бойової техніки і озброєння підрозділу, дбати про справність власної зброї та зброї підлеглих;
бути лідером, виховувати у собі дисциплінованість, рішучість, самовладання, виявляти мужність та винахідливість, хоробрість, сміливість, наполегливість у досягненні поставленої мети;
турбуватися про підпорядкований особовий склад, його стан здоров’я та побуту, родинне благополуччя, знати професійні та морально-психологічні якості кожного підлеглого;
удосконалювати стройовий вишкіл, рівень фізичної підготовки та особистого професіоналізму;
пишатися військовою формою одягу, належністю до роду військ, бути взірцем акуратності і шляхетства.
Я, сержант, особисто несу відповідальність за навченість моїх підлеглих, їх підготовку до виконання завдань.
Я завжди буду поважати старших, допомагати молодшим, підтримувати взаємодопомогу та взаємовиручку.
Я завжди буду передавати свої знання і досвід підлеглим та зроблю все можливе для того, щоб заслужити їх повагу, довіру і авторитет.
Як сержант буду зміцнювати армійську дружбу та стану для співслужбовців старшим братом – надійним та авторитетним.
Поза службою я буду прикладом взірцевості та ввічливості, пам’ятаючи, що від мене також залежить довіра громадян до своєї армії.
Зобов’язуюся оберігати та захищати честь та гідність сержанта, дорожити своєю належністю до сержантського корпусу Збройних Сил України.
За порушення Кодексу сержанта Збройних Сил України я несу моральну відповідальність перед співслужбовцями та відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

Затверджено Наказом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України № 40 від 03.03.11

ПОЛОЖЕННЯ
про Кодекс сержанта Збройних Сил України

Положення про Кодекс сержанта Збройних Сил України визначає порядок впровадження Кодексу сержанта Збройних Сил України (далі – Кодекс) у повсякденне життя і службову діяльність сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України.
Прийняття Кодексу – це урочиста обіцянка (клятва), яку дає кожний сержант під час отримання першого сержантського звання.
Ритуал прийняття Кодексу проводиться після ритуалу вручення погон “молодшого сержанта” (“старшини 2 статті”).
Особа, яка отримує перше військове звання сержантського складу, зачитує та підписує текст Кодексу в урочистій обстановці перед розгорнутим строєм сержантського (старшинського) складу військової частини.
Сержанти, які вже проходять службу у військових частинах, приймають Кодекс на урочистому засіданні загальних зборів сержантів військових частин.
Текст Кодексу підписується сержантом і зберігається в особовій справі військовослужбовця.
Кожен сержант приймає Кодекс один раз. Під час щорічного оцінювання, атестування, вступу до військово-навчального закладу, переміщення по службі, присвоєння чергового військового звання у службовій характеристиці відображається виконання сержантом положень Кодексу.
Ради сержантів військових частин сприяють формуванню свідомої моральної відповідальності сержантів за дотримання положень Кодексу у повсякденній діяльності, розуміння того, що правила Кодексу єдині для всіх сержантів, незалежно від посади, військового звання, терміну військової служби та обставин її проходження.
Командири (начальники) усіх ланок повинні активно впроваджувати вимоги Кодексу в життя, виховувати моральну потребу у дотриманні його норм та почуття гордості за належність до сержантського корпусу Збройних Сил України.
За порушення Кодексу сержант несе моральну відповідальність перед співслужбовцями та відповідальність, установлену чинним законодавством України.

Перелік
нормативно-правових актів, що регламентують порядок організації підготовки військовослужбовців рядового та сержантського (старшинського) складу 
Збройних Сил України

Указ Президента України від 10 грудня 2008 року №1153/2008 “Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”(зі змінами).
Накази Міністра оборони України:
від 02.12.08 № 600 “Про затвердження тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок, цивільних спеціальностей військовозобов’язаних і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців”(зі змінами);
від 18.11.08 № 567 “Про затвердження Концепції створення та розвитку професійного сержантського і старшинського складу Збройних Сил України”;
від 29.11.08 № 597 “Про створення системи багаторівневої підготовки сержантського і старшинського складу Збройних Сил України” (зі змінами);
від 10.04.09 № 170 “Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”;
від 07.06.10 № 290 “Про затвердження Переліку штатних посад військовослужбовців військової служби за контрактом сержантського та старшинського складу, що передбачають рівень освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”;
Накази начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України:
від 24.06.05 № 100 “Про затвердження Програми бойової підготовки молодого солдата (матроса)”;
від 08.02.10 № 21 “Про упорядкування діяльності навчальних центрів Збройних Сил України”.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники