Інструктор навчального взводу .

Інструктор навчального взводу у мирний і воєнний час відповідає за якісну фахову підготовку, морально-психологічний стан та підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців, які проходять навчання.
Інструктор навчального взводу підпорядковується командирові навчального взводу.

Інструктор навчального взводу зобов’язаний:
знати основи тактики дій підрозділів виду Збройних Сил України в різних видах бою за напрямом підготовки до роти включно;
досконало знати та вміло володіти озброєнням та військовою технікою за напрямом підготовки;
знати та вміло застосовувати форми і методи навчання особового складу, постійно підвищувати рівень знань за фахом і вдосконалювати методичні навички;
проводити заняття з військовослужбовцями навчального взводу за напрямом підготовки, об’єктивно оцінювати їх знання та вміння;
знати військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, дату народження кожного військовослужбовця, який проходить навчання, навчального взводу, віросповідання, ділові та морально-психологічні якості, захоплення, рід занять перед військовою службою, родинний стан, успіхи та недоліки на службі;
стежити за додержанням військовослужбовцями, які проходять навчання, заходів безпеки під час занять, стрільб, навчань та робіт з технікою і озброєнням, вживати заходів щодо запобігання їх травматизму та загибелі у ході навчально-виховного процесу;
перевіряти після проведення занять, стрільб, навчань здавання підлеглими боєприпасів, гранат, запалів, вибухових речовин;
проводити додаткові заняття та консультації з військовослужбовцями, які не в повному обсязі засвоюють програму навчання;
підтримувати в працездатному стані та своєчасно готувати навчально-матеріальну базу до проведення занять;
щоденно підбивати підсумки навчання військовослужбовців навчального взводу та вживати необхідних заходів щодо якісного засвоєння ними навчального матеріалу;
здійснювати методичне та технічне забезпечення самостійної підготовки військовослужбовців;
виховувати військовослужбовців у дусі свідомого виконання військового обов’язку, бережливого ставлення до озброєння, військової техніки та майна;
своєчасно доповідати командиру навчального взводу і сержанту-інструктору навчальної роти про захворювання, скарги й прохання підлеглих військовослужбовців, випадки втрати чи несправності озброєння, техніки та інших матеріальних засобів;
вести облік бойової підготовки навчального взводу;
постійно знати, де перебуває і що робить підпорядкований особовий склад;
складати після закінчення навчання службові характеристики на військовослужбовців навчального взводу з рекомендаціями щодо їх подальшого використання на військовій службі;
постійно підвищувати рівень своїх знань за фахом і вдосконалювати методичні навички, подавати військовослужбовцям, які проходять навчання, приклад зразкового виконання військового обов’язку.

2 коментарі:

  1. Відповіді
    1. Добрый молодец16:56

      да, история... скоро и военкоматы станут историей....

      Видалити


Интернет реклама УБС

Прихильники