Суть військового етикету.

Військовий етикет і культура поведінки військовослужбовців у військовій частині та з її межами.

Однією з найнеобхідніших умов побудови Збройних Сил України є виховання високого рівня культури військовослужбовців. Неможливо миритися з неввічливістю, нетактовністю, грубістю звичаїв. Рішенню цих важливих проблем активно служить військовий етикет.

Насамперед, ми зупинимося на формуванні і аналізі складових військового етикету, роздивимося загальні поняття цього слова французького походження.

Етикет – це форма, правила поведінки, ввічливості, прийняті в даному суспільстві. Разом з тим, етикет є формою контролю за поведінкою кожної особи.

Термін «етикет» органічно включає до себе слово «манера», яке означає зовнішні форми поведінки людини в суспільстві.

Вимоги етикету не є незмінними. Кожному громадському ладу, кожному суспільству притаманні свої правила поведінки людей. Норми етикету знаходяться в залежності не тільки від особливостей громадського ладу держави, її історичних і національних традицій, але й від специфіки роду занять людей. Тому поряд з загально громадським існує ще й придворний, дипломатичний, військовий етикет та інші його різновиди.

Етикет тісно пов’язаний з мораллю суспільства. Але між етикетом і мораллю існують відмінності. Норми етикету не однаково обов’язкові у всіх випадках, їх дотримання залежить від конкретних умов. Етикет тісно пов’язаний з естетичними поглядами людей. Сприймаючи оточуючий світ, ми часто думаємо про красу чи відсутність її в предметах, явищах, в поведінці людини. Ми любуємося бадьорою, красивою ходою і статечною поставою військової людини, нас радує весела невимушеність жестів і рухів співрозмовника, зворушує люб’язність і допомога зовсім незнайомих людей.

Таким чином, в етикеті і його нормах є складні сплетення етичного і естетичного, інтернаціонального і національного, загальнолюдського і соціального.

Досить очевидно, що моральною основою етикету є гуманізм і колективізм.

Гуманізм – основа етикету. Він передбачає прагнення і активну діяльність до здобуття гармонії в відношенні людей, їх щастя і благополуччя.

Колективізм – це вміння ставити свою повсякденну поведінку, свої особисті інтереси на користь суспільству, колективу, що допомагає людині правильно зрозуміти, як будуть реагувати інші на здійснені нею вчинки і постійно співвідносити свої інтереси з інтересами оточуючих. Принципи гуманізму і колективізму знаходять своє вираження в таких основних вимогах до культури поведінки, як ввічливість, тактовність, скромність, делікатність і точність.

Чемність – це доброзичливість в стосунках з усіма оточуючими нас людьми. Відірвана від свого змісту, від поваги до людини, чемність стає формальною. Але, навіть, спілкуючись з людьми, які не заслуговують нашої поваги, неможна бути неввічливим, принижувати їх гідність.

Тактовність – це почуття міри, яку необхідно дотримуватися у відносинах з людьми. Бути тактовним – значить вміти не помітити помилку співбесідника, не ставити його, без необхідності, в незручне положення; не проявляти настирності.

Скромність – це уміння людини бути самою собою, природність поведінки людини, відсутність позерства, кокецтва, прагнення будь-яким шляхом звернути на себе увагу.

Делікатність висловлює те, що ми маємо в намірі, коли говоримо про чутке, тонке відношення до оточуючих, до їх почуттів. Чужі звичаї можуть здаватися дивовижними, одяг негарним, страва несмачною, манери поведінки надто манірними чи, навпаки, вульгарними. Але з подібного негативного враження не повинна народжуватися зневага до культури іншого народу.

Точність – це вміння бути вірним своєму слову, даній обіцянці, зібраність дій, чіткість висловлювань, нетерпимість до безладності. Людина, якій можна довіряти, на яку можна покластися, повинна мати ці якості.

Названі основні вимоги етикету надзвичайно важливі. Необхідно, щоб їх як на службі, так і в побуті опанував кожний військовослужбовець, щоб він мав гарні манери, був ввічливим і тактовним, зі смаком одягався, гарно танцював, культурно їв, був цікавим співрозмовником.

Військовий етикет заснований на найважливіших принципах і вимогах загального громадського етикету, але відокремлюється від нього трішки більшим ступенем регламентації поведінки, строгістю і точністю. Основи військового етикету закладені у Конституції Української республіки, у Військовій присязі і в Статутах Збройних сил. Тверде знання і пунктуальне виконання військовослужбовцями уставних положень є гарантією того, що вони міцно оволодіють основами військового службового етикету.
Отже, ми підійшли до формування поняття «військовий етикет».

Військовий етикет – це сукупність загальноприйнятих в даному суспільстві, армії правил, норм і манер поведінки військовослужбовців в усіх сферах їх життя і діяльності в частині, на кораблі, в громадських місцях і т.п. Таким чином, військовий етикет – це найважливіша і органічно вхідна в життя і діяльність військовослужбовців і військових колективів, підрозділів, частин і кораблів форма, яка регулює і регламентує порядки і правила поведінки військових людей.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники