12 квітня - Всесвітній День авіації і космонавтики.

Після проголошення неза­лежності Україна бере активну участь у дослідженні та використанні космічного простору, | реалізує загальнодержавну космічну програму. Діяльність у космічній галузі сприяє соціаль­но-економічному та науковому прогресу держави, зростанню добробуту громадян, створенню та підтримці сучасного інформа­ційного простору України.

У лютому 1992 р., для реалізації державної політики в космічній галузі було створено Національне космічне агентство України (НКАУ). Ос­новними напрямками його діяль­ності є розробка концептуальних основ державної політики в галузі дослідження й використання кос­мічного простору в мирних цілях та інтересах безпеки держави, забезпечення організації космічної діяльності в Україні та під юрис­дикцією України поза її межами, розвиток міжнародного співробі­тництва в космічній галузі.

За перші десять років незалежності Україна стартувала в космос 130 разів. Здійснила близько 50 за­пусків ракет власного виробниц­тва та 80 пусків космічних апа­ратів різних країн світу.

Незважаючи на розпад Ра­дянського Союзу, Україна зберег­ла свій авторитет і займає особ­ливе місце в ракетобудуванні як на території СНД, так і у світі. При­кладом цього є участь у міжна­родній програмі "Морський старт". Внесок України у розвиток кос­монавтики чималий. Згадаймо хоча б дослідження плазми вип­ромінювання сонця, наукові експерименти у галузях космобіології та космічної медицини.

Одна з найяскравіших сторінок в розвитку космонавтики України перегорнута на очах усього світу на мисі Канаверел 19 листопада 1997 року: у складі екіпажу амери­канського космічного корабля "Ко­лумбія" здійснив політ український космонавт Леонід Каденюк.

Закономірно, що керівник депар­таменту міжнародного співробіт­ництва Європейського космічного агентства офіційно запросив Украї­ну взяти участь у Європейських наукових дослідженнях Марсу за проектом "Магз-Ехргезз", у спільному зондуванні ґрунту, а та­кож у створенні глобальних навігаційних супутникових систем. Отже, чи будуть українці першими на Марсі, поки невідомо, проте перші кроки у цьому напрямку вже зроблені.

Разом с цим читають статтю: Георгій Тимофійович Береговий.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники