Морально-психологічне забезпечення вартової служби.

Заступники командувачів корпусів, командирів з'єднань, військових частин, підрозділів, начальників гарнізонів з виховної роботи зобов'язані:
організовувати та особисто проводити виховну роботу, правове виховання особового складу, спрямовані на якісне виконання завдань вартової служби, з урахуванням етапів та періодів службової діяльності військовослужбовців, спираючись на добові ритми їх психічної активності, фізичну та морально-психологічну готовність.
Знати морально-психологічний стан особового складу, який залучається до несення служби;

планувати, організовувати і контролювати проведення у вартах заходів морально-психологічного супроводу несення вартової служби та культурно-виховної роботи. Аналіз стану морально-психологічного забезпечення вартової служби у полках, бригадах проводити щомісячно, військово-навчальних закладах, дивізіях, корпусах - щоквартально;

проводити рольові ігри та розбір психологічних ситуацій, аналізувати дані соціометричного опитування. Виключити можливість призначення до варти хворих, психічно неврівноважених військовослужбовців, які знаходяться у стані психологічного перевантаження, мають відхилення у стані здоров'я, та тих, які до призову на військову службу притягувалися до кримінальної відповідальності, перебували під слідством або знаходилися на обліку в кримінальній міліції по справах неповнолітніх;

напередодні дня заступання в наряд проводити обов'язкове тестування особового складу варт. За його результатами робити остаточний висновок щодо допуску кожного військовослужбовця до несення служби у варті;

запровадити систему морального та матеріального заохочення військовослужбовців, які відмінно несуть вартову службу. Щомісячно узагальнювати та пропагувати досвід кращих командирів військових частин, підрозділів, військовослужбовців під час організації та несення вартової служби, забезпечити його наочне висвітлення у вартових приміщеннях, періодичній пресі підрозділів;

виховувати в особового складу варт витримку, винахідливість, пильність, відчуття військового товариства і взаємовиручку;

забезпечити рівномірність розподілу нарядів, урочистість у проведенні військових ритуалів з метою виховання у військовослужбовців високих морально-бойових якостей;

проводити роз'яснення особовому складу варт вимог законів України про відповідальність за порушення правил несення вартової служби;

створити у вартових приміщеннях затишок та обстановку, яка б сприяла морально-психологічному і фізичному розвантаженню особового складу, забезпечити варти сучасними технічними засобами виховної роботи, своєчасне отримання ними свіжих газет і журналів.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники