Зберігати державне та військове майно - обов’язок кожного військовослужбовця.

Військове майно – це державне майно, закріплене за військовими частинами, закладами, установами та організаціями ЗСУ. До військового майна належать будинки, споруди, передавальні пристрої, всі види озброєння, бойова техніка, боєприпаси , пально-мастильні матеріали, продовольство, технічне,аеродромне,шкіперське, речове, культурно-просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне майно, майно зв`язку тощо.

Вирішення питань, щодо забезпечення Збройних Сил України військовим майно є компетенцією Кабінета Міністрів України. Міністерство Оборони України, як Центральний орган управління Збройними Силами України, здійснює розподілення та перерозподіл військового майна між військовими частинами, установами та закладами відповідно до Закону управління військовим майном.

Майно закріплюється за військовими частинами ЗС України на праві оперативного управління та з моменту надходження до ЗС України та закріплення за військовою частиною набуває статусу військового майна.Облік, списання, інвентарізація, зберігання, передача та використання військового майна здійснюється в спеціальному порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Військові частини ведуть облік закріпленого за ними майна у кількісних, якісних, обліково-номерних та вартісних показниках і враховують по відповідних службах – продовольчій, речовій, квартирно-експлуатаційній, пально-мастильних матеріалів тощо.

Списання військового майна за актами технічного стану та інспекторськими посвідченнями провадиться командирами військових частин та посадовими особами органів військового управління.

Військові частини можуть передавати без шкоди бойовій та мобілізаційній готовності закріплене за ними рухоме та нерухоме військове майно в оренду юрідичним та фізичним особам. Порядок надання дозволу на передачу військового майна в оренду встановлюється Кабінетом Міністрів. Забороняється надання в оренду озброєння, боєприпасів, бойової та спеціальної техніки.

Про господарську діяльність у ЗС України.

Господарська діяльність в ЗС України – це спеціфічна діяльність військових частин, закладів, установ та організацій ЗС України, пов`язана з забезпеченням їх повсякденної життєдіяльності і яка передбачає ведення підсобного господарства, виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг, передачу в оренду рухомого та нерухомого військового майна(за винятком озброєння, боєприпасів, бойової та спеціальної техніки).

Господарська діяльність в ЗС Україниздійснюється з метою одержання додаткових джерел фінансування життєдіяльності військ для підтримання на належному рівні їх бойової та мобілізаційної готовності. Господарська діяльність в ЗС України не повинна негативно позначатися на їх боєготовності та боєздатності. Не допускається залучення військовослужбовців до виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг не передбачених Законом України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України”.

Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, узгодженим з Міністерством економіки України, затверджує види військового майна, яке не підлягає приватизації.

Перелік видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам, визначається Кабінетом Міністрів України.

Здійснення господарської діяльності, яка відповідно до Закону підлягає ліцензуванню , здійснюється військовими частинами після одержання у встановленому порядку ліцензії без справляння плати за видачу такої ліцензії.

Кошти одержані від здійснення військовими частинами господарчої діяльності, зараховуються до Державного бюджету України та використовуються виключно на національну оборону відповідно до кошторису Міністерства Оборони України.

За невиконання, чи неналежне виконання договірних зобов`язань, а також за шкоду і збитки, заподіяні довкіллю, правам та інтересам фізичних та юрідичних осіб та державі, військова частина, як суб`єкт господарської діяльності несе відповідальність, передбачену законом та договором.

Військова частина, як суб`єкт господарської діяльності за своїми зобов`язанями відповідає коштами, що надходять на її рахунок по відповідних статтях кошторису, а в разі їх недостатності відповідальність за зобов`язаннями військової частини несе Міністерство Оборони України.

Стягнення за зобов`язаннями військової частини не може бути звернено на майно, що за нею закріплено.

Порядок обліку коштів, одержаних від господарської діяльності у ЗС України, визначається Міністерством фінансів України та Міністерством Оборони України.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники