Законодавство України про відповідальність за корупційні діяння

Нормативно-правові акти, які передбачають положення щодо загально-спеціального та спеціально-кримінального запобігання корупції.

Нормативно-правові акти, які визначають ознаки корупційних правопорушень і встановлюють за них відповідальність.

Нормативні акти, які регулюють діяльність державних органів та їх окремих підрозділів щодо безпосередньої протидії корупції.

Закон України Про засади запобігання та протидії корупції
Закон України Про боротьбу з корупцією
Закон України Про внесення змін до Закону України "Про боротьбу з корупцією" щодо суб'єктів корупційних діянь та інших правопорушень"
Система роботи у ЗС України щодо запобігання корупційним правопорушенням
- систематичне вивчення з посадовими особами антикорупційного законодавства;
- робота по недопущенню випадків порушення законів і прав особового складу;
- вжиття заходів щодо усунення недоліків в роботі посадових осіб частини;
- організація належного вивчення, конкурсного підбору та розстановки кадрів;
- забезпечення дійового контролю за діяльністю підлеглих з боку командирів (начальників);
- проведення роз'яснювальної роботи командуванням військової частини з питань попередження корупційних діянь та залучення працівників правоохоронних органів до цієї роботи;
- доведення до особового складу фактів скоєння військовослужбовцями та працівниками (держаними службовцями) ЗСУ корупційних діянь та притягнення їх до відповідальності;
- вжиття оперативних заходів щодо притягнення до адміністративної відповідальності за скоєння адміністративних правопорушень;
- своєчасне і повне розслідування скоєних корупційних діянь, викриття причин і умов, вжиття заходів щодо їх усунення та запобігання;
- організація своєчасного та якісного проведення контролю фінансово-господарської діяльності;
- забезпечення якісного ведення діловодства та збереження відповідних документів фінансово-господарської діяльності;
- забезпечення належної організації охорони, обліку та контролю за матеріальними цінностями;
- облік, звітність;
- надання доповідей про корупційні правопорушення за підпорядкованістю;
- вжиття заходів щодо відшкодування збитків, завданих корупційними діяннями;
- попередження осіб, які претендують на зайняття посади в системі державної служби або на виконання інших функцій держави, про встановлення спеціальних обмежень.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники