Україна у геополітичному просторі аналіз воєнно-політичної обстановки у світі та характеристика сучасних викликів та загроз.

Україна у геополітичному просторі аналіз воєнно-політичної обстановки у світі та характеристика сучасних викликів та загроз.

В сучасних умовах осмислення шляхів подальшого розвитку людства та пошук кожною країною власної стратегії розвитку набувають особливої актуальності. Повною мірою це стосується і України.

Процес подальшого входження України у світовий цивілізаційний простір супроводжується кардинальними зрушеннями в усіх сферах її суспільного життя: політичній, соціальній, економічній, інформаційній тощо.

Проблеми практичного застосування здобутків вітчизняної геополітики в сфері ефективної зовнішньої політики та національної безпеки стають дедалі актуальнішими. Особливо за умов, коли досягнуто чітке розуміння того, що недостатньо лише констатації фактів наявності загроз, пов'язаних із деструктивним впливом геополітичних чинників на національну безпеку держави.

Навчальні питання:
1. Сучасна геополітична ідентичність України та її вплив на формування сучасної геостратегії держави.
2. Характеристика сучасних викликів та загроз в умовах формування нової системи міжнародної безпеки.

Висновки. 
Розглянувши проблеми геополітичної ідентичності України та основні напрями сучасної зовнішньої політики держави можна зробити наступні висновки:
1. За наявністю науково обґрунтованої геостратегії та зовнішньої політики держави, а також політичної волі правлячих еліт, особливості геополітичного положення України при реалізації багатовекторної зовнішньої політики об’єктивно дають можливість ефективно захищати та просувати національні інтереси держави не тільки в регіональному, але і в глобальному вимірах.

2. Національні інтереси України визначаються з урахуванням об’єктивних закономірностей розвитку регіону та світу, внутрішньополітичної ситуації в країні, а не тільки світоглядними позиціями окремих особистостей, що очолюють політичні еліти держави.
У визначенні наявних та можливих загроз національній безпеці України та шляхів їх запобігання та мінімізації велика роль відводиться силовим структурам держави, зокрема, МО України.

3. Знання геополітичних аспектів, що визначають воєнно-політичну обстановку,
військовослужбовцям об’єктивно аналізувати і оцінювати політичні, економічні і воєнно-політичні тенденції розвитку регіонів та світу, професійно виконувати завдання по захисту та просуванню національних інтересів України.

Література:
1 Конституція України (прийнята на п’ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 року, із змінами, внесеними законом України від 08.12.2004 № 2222-IV): станом на 15.09.2006 / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 45 с. – (Бібліотека офіційних видань).

2 Указ президента України № 105/2007 “Про Стратегію національної безпеки України”. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2007. – (Бібліотека офіційних видань).

3 Указ Президента України (Із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента України від 15.07.2004 № 800/2004, від 21.04.2005 № 702/2005, від 08.07.2009 № 518/2009) “Про Воєнну доктрину України” – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2009. – (Бібліотека офіційних видань).

4 Закон України “Про основи національної безпеки України” (Відомості Верховної Ради, 2003, – № 39, ст. 351. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – (Бібліотека офіційних видань).

5 Толстов С. Нові завдання зовнішньої політики та позиціонування України в системі міжнародної безпеки базуються на позаблоковому статусі / Сергій Толстов // Атлантична панорама. – 2010. – № 3(28). – С. 24-35.

6 Виступ президента України В. Януковича на урочистих заходах з нагоди Дня незалежності України на Майдані Незалежності 24 серпня 2010 року // www.ukr.net/news.

7 Базів Д. Геополітична стратегія України. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005.
Шергін С. Геополітична ідентичність України / С. Шергін //– Вісник Дипломатичної академії України при МЗС України. – 2010. – № 17. –С. 32-40.

8 Проект Закону “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України”. – 03.06.2010.

2 коментарі:

  1. Анонім18:55

    спасибо за помощь

    ВідповістиВидалити
  2. Спасибо за отзыв. По возможности стараемся оказать помощь руководителям групп гуманитарной подготовки.
    Надеюсь, что и в дальнейшем буду Вам полезен.

    ВідповістиВидалити


Интернет реклама УБС

Прихильники