Стан та основні напрями подальшого реформування Збройних Сил України.

Стан та основні напрями подальшого реформування Збройних Сил України. Вимоги Міністра оборони України, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України щодо підвищення професійних якостей військовослужбовців, зміцнення військової дисципліни, правильну експлуатацію, зберігання озброєння та військової техніки.

Основними приоритетами діяльності ЗС України вважати :
Підвищення спроможності органів військового управління всіх рівнів здійснювати планування застосування угрупувань військ (сил) та управління ними під час виконання визначених завдань.
Досягнення готовності до виконання завдань за призначенням ОСШР, спеціальних операцій та чергових сил з протиповітряної оборони, в першу чергу зенітно – ракетних військ.
Нарощування злагодженості військових частин і підрозділів повітряного вишколу авіаційних екіпажів, їх готовність до дій у складі пар і ланок.
Забезпечення здатності до виконання завдань у складі корабельних угрупувань та ведення бойових дій військ берегової оборони на Приморському напрямку.
Досягення оперативної сумісності військових частин (підрозділів) Збройних Сил, які залучатимуться до участі в міжнародних військових навчаннях та миротворчих операціях.

При цьому основними напрямками визначити :
З питань реформування ЗС :
Оптимізацію структури чисельності відповідних до показників, передбачених державною програмою реформування ЗС України на 2011 – 2015 роки. Основні зусилля зосередити на виконанні організаційних заходів, спрямованих на нарощування потенціалу бойового комплекту військ.
Організацію роботи щодо своєчасного виконання заходів, спрямованих на стабілізацію ситуації у ЗС, визначення та реалізацію приоритетних заходів їх розвитку.
Удосконалення системи управління у ЗС на сам перед оперативним та матеріально – технічним забезпеченням.
Нарощування підготовки курсантів у військовому інституті Одеського національного політехнічного університету за визначеними спеціалізаціями.
Виконання заходів з розформування баз, складів Сухопутних військ, які не передбачені перспективній структурі ЗС.
З питань підготовки військ (сил) та повсякденної діяльності :
Підвищення рівня теоретичних знань та практичних навичок генералів, адміралів та офіцерів щодо планування застосування військ (сил) та управління ними в ході ведення операцій (бойових дій).
Забезпечення злагодженості органів військового управління під час дій у складі центрів, груп на відповідних пунктах управління.
Забезпечення випуску офіцерських кадрів з вищих військових навчальних закладів з присвоєнням їм відповідної класифікації.
Максимальне використання тренажерних комплексів об єктів при казарменої навчально-матеріальної бази і полігонів (військових стрільбищ).
Суворе дотримання заходів безпеки під час виконання завдань бойового чергування, оперативної та бойової підготовки військ (сил) у повсякденній життєдіяльності та позаслужбовий час.
Безумовне та жорстоке виконання в органах військового управління та частинах розпорядку дня, програм та планів підготовки військових частин та підрозділів.
Часи занять, які визначені розпорядком дня частини повинні повністю бути завантажені заходами бойової підготовки. Починаючи 09:00 100 відсотків особового складу повинні виконувати вправи з вогневої підготовки, нормативи, працювати на техніці, тощо.

З питань технічного забезпечення :
Здійснення заходів щодо повного укомплектування особового складу ремонтних підрозділів та частин, ремонтні підрозділи використовувати тільки за прямим призначенням.
Забезпеченням безаварійної експлуатації збереження та своєчасне відновлення озброєння та військової техніки, матеріальних засобів, запобігання їх розкраданню та втратам.
Вдосконалення матеріально – методичної бази, підготовки офіцерів технічного забезпечення частини, безпосереднього підпорядкування та військ.
Підготовку озброєння та військової техніки і озброєння, які залучаються до миротворчих операцій та навчань:
Створення безпечних умов зберігання ракет та боєприпасів та недопущення зниження рівня живучесті та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів, зберігання озброєння ЗС.
Підтримання в постійній готовності технічки та особового складу до виконання завдань з ліквідації можливих наслідків надзвичайних подій на об єктах зберігання озброєння ракет та боєприпасів.

З питань тилового забезпечення :
Забезпечити з 1 грудня перехід на харчування (обідами) військовослужбовців контрактної служби за рахунок держави.
Продовжити роботу щодо комплексної утилізації рідких компонентів рідкого палива.
Провести реорганізацію існуючої системи матеріально-технічного забезпечення та створити вертикаль управління тиловим забезпеченням від тилу ЗС до військових частин.
Продовжити перехід на єдину систему забезпечення військ, сил за територіальним принципом.
Не допустити надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об єктах тилу ЗС, на яких зберігаються паливно мастильні матеріали та компоненти ракетного палива.

З питань зміцнення військової дисципліни та правопорядку :
Зосередження основих зусиль командувачів (командирів) на збереженя життя та здоров я особового складу, забезпечення безпеки військової служби, усуненя передумов скоєння військовослужбовцями злочинів, подій, пов язаних з аваріями, катастрофами, загибеллю особового складу. У .ч самогубствами.
Впровадження в діяльність службових осіб системної роботи зі зміцнення військової дисципліни та правопорядку.
Впровадження кодексу честі офіцера і практику службової діяльності офіцерів усіх ланок, який має стати фундаментом для згуртування офіцерських колективів.
Забезпечення особистої взірцевості всього офіцерського корпусу, дотримання законності, у виконанні службових обо язків.
Щорічно оцінювання кожного військовослужбовця за станом військової дисципліни та право рядку.
Доведення до 10 листопада до особового складу звернення Начальника Генерального штабу ЗС України та організація його впровадження в життєдіяльність офіцерських колективів.

З питань міжнародної діяльності :
Зосередження зусиль на дотримання позаблокового статусу України, пріоритетний участі у вдосконаленні європейської системи, колективної безпеки, а також провадженні конструктивного партнерства з міжнародними без пековими організаціями.
Надання більшої практичної спрямованості двухсторонньому співробітництву зі стратегічними партнерами – Росією та США, а також країнами сусідами і партнерами регіональної співпраці з метою поглиблення відносин між збройними силами, а також зміцнення міжнародної стабільності та безпеки.
Забезпечення виконання безстрокових та юридичних зобов язань, договорів у сфері контролю над озброєнням.


Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники