Організаційно-методичні вказівки.

Організаційно-методичні вказівки щодо планування та організації виховної та соціально-психологічної роботи у Збройних Силах України у 2012 році.

Виховна та соціально-психологічна робота, що проводилася органами військового управління у поточному році сприяла підтриманню морально-психологічного стану особового складу на рівні, що дозволяє виконувати завдання за призначенням, зміцненню військової дисципліни та правопорядку.


Якісно нових форм набула робота з військово-патріотичного виховання, військово-шефська робота.

Вжитими заходами стабілізовано ситуацію щодо стану правопорядку.

У порівнянні з попереднім роком кількість злочинів та подій, в тому числі пов’язаних з загибеллю особового складу, зменшилася в усіх видах Збройних Сил України.

Разом з тим, в організації виховної та соціально-психологічної роботи, морально-психологічного забезпечення недостатньо враховувалися особливості роботи з особовим складом по категоріям, соціальних процесів у військовому середовищі військовослужбовців за контрактом.

Недостатньо ефективно реалізуються завдання системи виховання та роботи з офіцерським складом, особливо з молодими офіцерами.

Повільно запроваджуються нові підходи до виховання та навчання старшинсько-сержантського складу, формування лідерських якостей молодших командирів.

Завдання щодо зміцнення військової дисципліни, збереження життя і здоров’я військовослужбовців вирішені не повною мірою. Зросла кількість випадків загибелі військовослужбовців під час виконання службових обов’язків.

Мають місце прорахунки у вирішенні завдань морально-етичного виховання військовослужбовців, формування їх духовних цінностей. Немає новаторських підходів в організації психологічної підготовки. Ії зміст носить застарілий, суто теоретичний характер.

Командувачам видів Збройних Сил України, начальникам Озброєння, Тилу Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, начальникам головних управлінь (управлінь) Генерального штабу Збройних Сил України головним завданням у роботі з особовим складом визначити формування високої морально-психологічної готовності військовослужбовців до виконання завдань з підготовки до оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, реалізацію соціальної і гуманітарної політики держави у Збройних Силах України.

В основу організації виховної та соціально-психологічної роботи з особовим складом покласти вимоги Конституції України, законів України, указів Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, постанов Уряду України, Військової присяги, наказів та директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України.

Основні зусилля зосередити безпосередньо у військових частинах та підрозділах, при цьому забезпечити участь та узгодженість дій всіх структурних підрозділів органів військового управління та службових осіб.

Пріоритетами виховної та соціально-психологічної роботи в Збройних Силах України у 2012 навчальному році вважати реалізацію завдань:
визначених Президентом України – Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України завдань щодо виконання в державі заходів Року спорту і здорового способу життя;
визначених Міністром оборони України щодо подальшого якісного підвищення стану боєздатності армії, іміджу Збройних Сил України, соціальних стандартів військової служби;
визначених для Збройних Сил України начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України в навчальному році, який для оголошено роком командира-лідера та фізичної підготовки і спорту. Забезпечити докорінне покращання роботи з офіцерським складом, формування необхідних військово-професійних, командирських та лідерських якостей, сприятливого морально-психологічного клімату в офіцерських колективах;
викорінення у військовому середовищі проявів корупції, перевищення влади, нестатутних взаємовідносин.

Діяльність органів військового управління, командирів (начальників) військ (сил) у роботі з особовим складом спрямувати на:
якісне виконання заходів, передбачених планом підготовки Збройних Сил України у 2012 навчальному році, виконання вимог Концепції подальшого реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року та Державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на 2012 – 2017 роки;
забезпечення свідомої підтримки особовим складом державної політики щодо розвитку Збройних Сил України, формування у військовослужбовців високих якостей громадянина-патріота, моральної самосвідомості, особистої відповідальності за дотримання Військової присяги, якісне виконання поставлених завдань;
формування у військовослужбовців морально-психологічних та військово-професійних якостей, необхідних для виконання завдань за призначенням, розвиток особистісних якостей військовослужбовця-лідера, формування прихильності військовослужбовців Збройних Сил до здорового способу життя;
підвищення ролі та взірцевості офіцерського складу, їх позитивного впливу на соціальні процеси у військових колективах;
радикальне подолання корупції та хабарництва, профілактику подій і злочинів пов’язаних з загибеллю військовослужбовців, порушенням статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями.
подальшу реалізацію заходів військово-шефської роботи у Збройних Силах України, організацію шефської взаємодії адміністрацій міст України, почесне найменування яких носять з’єднання (військові частини);
соціально-правове забезпечення організаційних заходів, які заплановані у Збройних Силах України на 2012 рік;
реалізацію конституційних прав і свобод, соціальних гарантій військовослужбовців, підвищення у суспільстві авторитету Збройних Сил України та престижу військової служби;
подальше формування позитивного іміджу Збройних Сил України, вдосконалення взаємодії з державними засобами масової інформації, організації спільних медіа-проектів.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники