Другий етап (лютий - липень)

На другому етапі (лютий - липень) – етапі удосконалення лідерських якостей командирів в ході проведення заходів бойової підготовки під час злагодження підрозділів.
В підготовці офіцерів та старшинсько-сержантського складу основну увагу зосередити на набутті практичних навичок управління повсякденною діяльністю особового складу, застосуванню командирами вимог військових статутів, дисциплінарної практики.
Для цього перед початком чергового етапу бойового злагодження:
спланувати проведення інструкторсько-методичних занять з командирами всіх ланок щодо методики проведення занять в ході етапу;
прийняти заліки з теоретичних питань за темами, які будуть відпрацьовуватися та методики їх проведення;
По завершенню етапу бойового злагодження:

передбачити підведення підсумків роботи керівників всіх рівнів з обов’язковим аналізом діяльності командирів всіх рівнів, організацію висвітлення досягнень і невирішених проблем.

Спланувати проведення цільових заходів з набуття навичок зміцнення військової дисципліни та згуртованості військових колективів. 
 В основу передбачених планом заходів навчального року покласти комплексний підхід у впровадженні системи роботи:
керівного складу Сухопутних військ Збройних Сил України щодо зміцнення військової дисципліни та правопорядку (затверджена 02.07.10);
органів військового управління, командирів (начальників) щодо зміцнення військової дисципліни та правопорядку серед військовослужбовців військової служби за контрактом (затверджена 15.04.11.);
керівного складу щодо зміцнення військової дисципліни та правопорядку серед офіцерського складу Сухопутних військ Збройних Сил України (затверджена 18.08.11).
спланувати проведення зборів офіцерів військової частини за порядком денним: "Про підвищення ролі та взірцевості офіцерського складу, їх позитивного впливу на соціальні процеси у військових колективах" (до 25.05.12).
Спланувати проведення цільових заходів зміцнення військової дисципліни, згуртованості військових колективів:
“Місячника згуртування військових колективів та профілактики нестатутних взаємовідносин” червень 2012 року ;
“Декади збереження життя і здоров’я військовослужбовців” з 06 по 15 лютого 2012 року та з 15 по 24 жовтня 2012 року;
“Декади підвищення правової освіченості військовослужбовців” з 14 по 23 травня 2012 року;
“Тижня зміцнення військової дисципліни” з 16 по 22 січня 2012 року ,та з 02 по 08 липня 2012 року;
“Тижня молодого солдата” з 12 по 18 грудня 2011 року та з 04 по 10 червня 2012року;
організувати вшанування, обмін досвідом роботи кращих командирів рот (батарей) ( до 23.02.12).
Провести аналіз ефективності впровадження "Системи роботи керівного складу щодо зміцнення військової дисципліни та правопорядку серед офіцерського складу Збройних Сил України" та "Системи роботи командирів (начальників) щодо зміцнення військової дисципліни та правопорядку серед військовослужбовців військової служби за контрактом " щодо:
оздоровлення морально-психологічного клімату у військових колективах, формування стійкого морально-психологічного стану особового складу, високих морально-етичних норм поведінки військовослужбовців, додержання вимог Кодексу честі офіцера та Кодексу сержанта Збройних Сил України (до 15.02.12);
подолання корупції, хабарництва та службового шахрайства (до 20.01.12);
недопущення перевищень влади та фізичного насильства з боку командирів (начальників) (до 25.09.12).
В системі професійної і командирської підготовки провести конкурси “Кращий офіцер”, “Кращий сержант”, “Кращий солдат”, “Кращий вартовий”, “Кращий спортсмен”.

Командирам підрозділів: 
здійснити організаційне і методичне забезпечення прийому та введення у посади молодих офіцерів - випускників ВВНЗ 2012 року (з прибуттям); провести підбір наставників – кращих методистів підрозділів для персонального закріплення за молодими офіцерами (липень-серпень 2012); здійснювати постійний моніторинг та організовувати вирішення (репрезентацію до відповідних службових осіб) соціальних проблем підпорядкованого офіцерського та старшинсько-сержантського складу (за наявністю); забезпечити впровадження типових заходів виховної роботи у підпорядкованих підрозділах відповідно до типового місяця військової частини. Забезпечити заходи релігійної підтримки особового складу спільно з представниками релігійних організацій. Для цього:

Заступнику командира з виховної роботи:
встановити взаємодію між релігійними організаціями щодо задоволення релігійних потреб військовослужбовців у відповідності до чинного законодавства України, вимог наказу Міністра оборони України від 22.04.11 № 220 “Про затвердження Концепції душпастирської опіки у Збройних Силах України”, директиви Міністра оборони України від 21.04.06 № Д-25 “Про впорядкування питань задоволення релігійних потреб військовослужбовців Збройних Сил України” та Меморандуму “Про співпрацю у справах душпастирської опіки військовослужбовців Збройних Сил України” між Міністерством оборони України та уповноваженими представниками Церков і релігійних організацій України від 10.11.08. 

Кінцевим результатом другого етапу вважати набуття навичок ефективного керівництва підлеглими військовими частинами та підрозділами в повсякденній діяльності, готовності до управління ними під час виконання бойових завдань.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники