Жінки в Збройних Силах України.

Серед жінок-військовослужбовців у лавах Збройних Сил України майже 1,5 тисячі офіцерів та близько 14,5 тисяч сержантів і солдатів військової служби за контрактом. Сьогодні у Збройних Силах України активно впроваджується державна ґендерна політика. Поза сумнівом, дотримання рівних прав та свобод військовослужбовців як громадян суверенної і демократичної держави є найважливішим завданням в системі управлінської діяльності керівництва Міністерства оборони України та Генерального штабу.

Особливістю сьогодення є те, що жінками-військовослужбовцями опановуються бойові спеціальності, на перший погляд не властиві жінкам: льотчик, штурман, моряк, десантник, кулеметник, гранатометник, стрілець, планшетист, оператор та інші. Вони також реалізують себе в службі і на традиційно «жіночих» військових посадах юристів, медиків, зв’язківців, політологів, психологів, культурологів, фінансистів, перекладачів. Варто зазначити, що на даний час фаховий рівень жінок-військовослужбовців розподіляється таким чином: технічну освіту мають 41%, гуманітарну — 23%, економічну — 16%.

Викликає занепокоєння щомісячна динаміка звільнень у 2010 році, яка свідчить про зростаючу чисельність звільнень з лав Збройних Сил України жінок-офіцерів у другому півріччі 2010 року на 65%.

Упродовж 2010 року з лав Збройних Сил України було звільнено 42 офіцера-жінки, що становить 3% від загальної чисельності жіночого офіцерського складу Збройних Сил України. Проте на тлі збільшення випадків звільнень жінок-офіцерів з лав Збройних Сил України спостерігається тенденція до збільшення загальної чисельності жінок-офіцерів упродовж 2010 року на 12%.

При цьому найбільше зросла чисельність жінок-офіцерів у військовому званні «лейтенант» на 127%, «підполковник» — на 118%; «полковник» — на 100%.

Збільшення чисельності жінок-офіцерів, тобто тих, що проходять службу на керівних посадах, є одним з базових показників планомірного впровадження ґендерної політики в діяльність Збройних Сил України.

У 2010 році при проведенні комплексу навчань з органами військового управління та військами (силами) «Взаємодія — 2010» 9 % від усіх учасників цих заходів складали жінки-військовослужбовці, які яскраво засвідчили свою спроможність виконувати обов’язки служби у складній, швидко змінюваній обстановці (у бойових підрозділах, бойових розрахунках, на командних пунктах, вузлах зв’язку, польових шпиталях та санітарних частинах брали участь майже 200 військовослужбовців-жінок).

Сьогодні з метою забезпечення ґендерної рівності в умовах подолання посткризового стану у Збройних Силах України Міністр оборони України та начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України головні зусилля діяльності органів військового управління спрямовують, перш за все, на стабілізацію ситуації у військовій службі відповідно до рішень Президента України та Ради національної безпеки і оборони України, забезпечення здатності гарантовано виконувати конституційні завдання оборони держави в умовах реформування Збройних Сил України до 2015 року.

З цією метою у Збройних Силах України постійно вживаються організаційні та соціально-правові заходи щодо вдосконалення нормативно-правової бази, всебічного забезпечення, створення належних умов проходження військової служби як жінками, так і чоловіками, вирішення їх соціальних проблем.

Враховуючи ґендерні пріоритети державної політики щодо рівності прав жінок та чоловіків, у Збройних Силах України впроваджується в життя принципово нове Положення про Ради сімей військовослужбовців, яке надає можливість усім членам сімей військовослужбовців на рівних засадах брати участь у громадській діяльності Ради.

Організовано та проводиться системний моніторинг і контроль за виконанням заходів щодо дотримання у Збройних Силах України чинного законодавства з питань забезпечення рівних прав і можливостей військовослужбовців обох статей.

Зокрема, з метою врахування ґендерних аспектів проходження військової служби, а також належної підготовки до комплексу навчань з органами військового управління та військами (силами) «Взаємодія — 2010» вивчено і проаналізовано рівень забезпечення побутових умов та виконання санітарних норм на полігонах.

З метою реалізації ефективної ґендерної політики у Збройних Силах в рамках просвітницької кампанії представники Генерального штабу, видів Збройних Сил, армійських корпусів беруть участь у проведенні науково-практичних, науково-методичних конференцій, «круглих столів», семінарів, дискусій з ґендерної тематики, що організовуються спільно з державними органами влади, у тому числі в рамках Програми рівних можливостей ПРООН, Проекту Ради Європи з питань зміцнення й утвердження прав жінок і дітей в Україні (TRES) та інших неурядових організацій.

Стало постійною практикою доведення до суспільства інформації про ґендерні перетворення в Збройних Силах України, вирішення соціальних проблем гарнізонів, військових частин.

У Головному управлінні виховної та соціально-психологічної роботи ЗС України розроблено навчально-методичний посібник з питань забезпечення ґендерної рівності для особового складу українських миротворчих підрозділів, які виконують складні завдання у Міжнародних миротворчих операціях.

З метою недопущення та швидкого реагування на порушення прав жінок-військовослужбовців вивчається ефективність роботи керівного складу військ (сил) з організації розгляду звернень та проведення особистого прийому громадян (відповідно до вимог наказу Міністра оборони України від 03 грудня 2005 року № 722).

Сьогодні запроваджена та ефективно діє система «гарячої лінії» Головного управління.

На вимогу статті 5 Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків» щодо організації статистичної звітності з гендерних питань, уточнено Систему військового управління структур виховної роботи Збройних Сил України із надання з військ доповідей та донесень за підпорядкованістю, зокрема, до Табелю термінових донесень додатково внесена звітність про заходи, що спрямовані на формування та забезпечення ґендерної рівності військовослужбовців та чисельно-якісну характеристику військовослужбовців-жінок.

З метою вивчення соціального становища, визначення реального стану справ, проблем, які ускладнюють дотримання рівності прав, можливостей жінок і чоловіків у військовій сфері та оперативного реагування на їх вирішення у військах (силах) організовуються і проводяться відповідні соціологічні дослідження (опитування).

Разом з тим слід зазначити, що на цей час стосовно забезпечення ґендерної рівності у Збройних Силах не все вдається. Окремі командувачі, командири ще недостатньо усвідомлюють ґендерні перетворення в Збройних Силах України, багато проблем та шляхів вирішення цього питання ставлять їх у глухий кут.

Прикладом цього є непоодинокі факти порушень прав жінок-військовослужбовців щодо тимчасового їх звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою дитини, яка на підставі медичного висновку потребує стороннього догляду.

Звичайно, можна стовідсотково запровадити механізми і нормативи ґендерної трансформації в оборонній сфері, проте цього не завжди схвалюють як командири, так і підлеглі військовослужбовці. Вже сформовані сталі стереотипи важко зруйнувати. Тож удосконалення як законодавства, так і діяльності органів військового управління, у тому числі безпосередньої роботи службових осіб на місцях, має бути поступовим і виваженим.

Враховуючи тенденцію до зростання чисельності офіцерів-жінок у лавах Збройних Сил України, необхідно вжити комплексних заходів щодо вирішення питань проходження служби жінками-військовослужбовцями, що має в подальшому надати їм можливість активно розвивати свою військову кар’єру та більш ефективно використовувати свій потенціал. Водночас, нам треба розуміти, що Збройні Сили України є частиною українського суспільства. Тут існують ті ж самі проблеми та панують такі ж стереотипи. Тому забезпечення належної ролі жінки є питанням комплексним та суспільним. Але забезпечення рівності чоловіків і жінок у війську є одним з головних питань функціонування Збройних Сил України в контексті демократичного розвитку України.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники