Біла книга 2011. Розділ 1

Традиційно, як і у попередніх виданнях “Білої книги”, розділ І “Білої книги-2011” присвячено підсумкам розвитку Збройних Сил України. Через те, що у 2011 році закінчився термін виконання Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки, цей розділ був присвячений підсумкам за 2011 рік та за п’ятирічний період.


У 2006-2011 рр. діяльність Збройних Сил була спрямована на підвищення рівня бойової готовності військ (сил) шляхом відновлення технічної справності озброєння та військової техніки, нарощення темпів його модернізації, забезпечення прав і соціальних гарантій військовослужбовців і членів їх сімей.


Діяльність Міністерства оборони та Генерального штабу зосереджувалася на заходах подальшої оптимізації структури та чисельності органів військового управління, підготовці законодавчого і ресурсного підґрунтя модернізації Збройних Сил.

Заходи з розвитку Збройних Сил у рамках Державної програми профінансовано в сумі 55,5 млрд. грн. (75,6 % від планових показників), що не дало можливості виконати їх у повному обсязі.

Загалом протягом 2006-2011 рр. удосконалено структуру та скорочено чисельність Збройних Сил, сформовано корпус швидкого реагування Сухопутних військ, реформовано систему військової освіти, кадрового і медичного забезпечення, розширено сферу діяльності міжнародного військового співробітництва.

Практика реалізації Державної програми засвідчила, що темпи набуття нових якісних показників Збройних Сил з кожним роком її виконання все більше відстають від змін у сфері оборони, обумовлених розвитком європейської та регіональних систем колективної безпеки, сучасних інформаційних технологій, впливом економічної ситуації в країні.

У зв’язку з цим, а також враховуючи обраний Україною курс на позаблоковий статус, здійснено корегування передбачених Державною програмою заходів, обумовлених інтеграцією нашої держави в систему колективного захисту, зокрема:
• призупинено переформування командувань видів у штаби видів Збройних Сил, Командування сил підтримки в Об’єднання сил забезпечення та розформування управлінь оперативних командувань;
• розформовано Об’єднане оперативне командування, оскільки позаблоковий статус держави вимагає зосередження зусиль на обороні національної території власними силами. Натомість передбачається створення двох оперативних командувань (“Південь” і “Захід”) як міжвидових органів військового управління;
• Сформовано корпус швидкого реагування Сухопутних військ. Армійські корпуси підпорядковано Командуванню Сухопутних військ. Функції з оперативного управління військами (силами) передано Командуванню Сухопутних військ;
• Управління ескадри різнорідних сил Військово-Морських Сил переформовано в Центр морських операцій;
• Сформовано управлінські вертикалі матеріально-технічного забезпечення новими органами управління - Озброєнням і Тилом Збройних Сил.

Структура та чисельність Збройних Сил
Чисельність Збройних Сил зменшено з 245 тис. до 192 тис. осіб. Усього скорочено 53 тис. осіб, у тому числі 36 тис. військовослужбовців.
Питому вагу бойових частин, з’єднань і військових частин доведено до 47 %, підрозділів забезпечення (логістики), військових навчальних закладів, установ та організацій - до 53 %. Уточнено розподіл бойового складу Збройних Сил за функціональними структурами.
Удосконалено організаційно-штатну структуру окремих механізованих і танкових бригад. Організаційно- штатна структура всіх бойових бригад передбачає варіанти створення бойових тактичних груп модульного батальйонного та бригадного типу.

Підготовка, розміщення та обіймання посад особовим складом
Кількість вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів зменшено з 60 до 31.
Реалізовано Концепцію кадрової політики в Збройних Силах.
Упроваджено вдосконалену систему атестування службової діяльності військовослужбовців з механізму цілеспрямованого урахуванням результатів їх особистої підготовки та підготовки підпорядкованих підрозділів. просування по службі Створено Кадровий центр ЗС України та кадрові центри видів ЗС України.
Запроваджено ротаційні схеми формування кадрового резерву.

Підготовка військ (сил)
Плани та програми бойової підготовки Збройних Сил за період з 2006 до 2011 навчального року за основними предметами навчання виконано в середньому на 83 %.
Зріс масштаб навчань з органами військового управління, військами (силами). Проведено сім основних широкомасштабних навчань (тренувань): “Чисте небо - 2006”, “Артерія - 2007”, “Морський вузол - 2008”, “Рішуча дія”, “Взаємодія - 2010”, “Сприяння - 2011” та “Адекватне реагування - 2011”. Кількість особового складу, задіяного в активній фазі навчань, досягла 10 % від загальної кількості військовослужбовців Збройних Сил.
Нормативно врегульовано проходження служби у військовому резерві. Загалом 36 військових організаційних структур Збройних Сил мають у своєму складі приблизно 1700 резервістів, що становить 21 % від загальної кількості осіб, передбачених Державною програмою.
Поновлено підготовку військовозобов’язаних на навчальних зборах та підготовлено понад 16 тис. військовозобов’язаних із залученням 245 військових організаційних структур.
У Збройних Силах продовжено виконання заходів щодо Досягнення сумісності з підрозділами збройних сил держав НАТО та участі в Процесі планування та оцінки сил у рамках програми “Партнерство заради миру” і реалізацію положень Концепції оперативних можливостей НАТО. З метою досягнення оперативної сумісності зі збройними силами іноземних держав розпочато цикл оцінок другого рівня за Програмою перевірки та зворотного зв’язку.
Проведено заходів самооцінки та оцінки НАТО першого рівня та другого рівнів.

Оснащення озброєнням та військовою технікою, матеріально-технічне забезпечення
Прийнято на озброєння 112 нових і модернізованих зразків озброєння та військової техніки. Закуплено понад 1300 нових і модернізованих основних зразків ОВТ та більше 7 тис. одиниць військового майна.
Проведена комплексна утилізація ракет, боєприпасів, рідких компонентів ракетного палива. З арсеналів, баз та складів Збройних Сил вилучено та утилізовано: боєприпасів - 161,3 тис. тонн, компонентів ракетного палива - 6,6 тис. тонн.
ЗС України вивільнялися від невластивих функцій. Переведено на систему харчування через структури підприємницької діяльності майже 100% військових частин (установ) Збройних Сил.

Забезпечення житлом військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку
У 2006-2011 рр. збудовано (придбано) 12,5 тис. квартир.
У 2006-2011 рр. проведений капітальний ремонт будівель під службове житло для військовослужбовців за контрактом та введено в експлуатацію 17 будівель загальною ємністю 2,6 тис. ліжко-місць.

Міжнародне військове співробітництво та миротворча діяльність
З метою імплементації заходів, передбачених військовим співробітництвом, за цнй період проведено близько 4,3 тис. заходів міжнародного військового співробітництва, понад 23 тис. військовослужбовців взяло участь у 95 міжнародних навчаннях (52 - за межами України, 43 - в Україні).

Позитивною є динаміка участі ЗС України в реалізації Концепції оперативних можливостей, дозволила розширити формат участі українських військовослужбовців у спільних міжнародних миротворчих місіях та заходах з підтримання миру.

Майже 6 тис. військовослужбовців виконували миротворчі завдання у складі 13 миротворчих місій в 11 країнах світу.

У Державному бюджеті України на 2011 р. Міністерству оборони були передбачені асигнування в сумі 13 804,4 млн. грн., що становило 1,07 % від валового внутрішнього продукту. З них загальний фонд становив 11594,8 млн. грн. (84 % видатків), спеціальний фонд - 2209,6 млн. грн. (16 %).

Фактично надійшло 12709,1 млн. грн. (0,98 % від ВВП) або 92 % річних призначень. З них із загального фонду - 11594,8 млн. грн. (100 % надходжень), зі спеціального - 1114,3 млн. грн. (50,4 %).

У 2011 р. відновлено позитивну тенденцію зменшення частки спеціального фонду в загальному обсязі видатків Міністерства оборони, а з урахуванням найнижчого за останні шість років індексу інфляції (4,6 %) фінансування Збройних Сил фактично зросло.

Фінансовий ресурс у порівнянні з 2010 р. збільшено на 2,2 млрд. грн. (20 %), що дало можливість покращити фінансування за такими напрямами:
грошове забезпечення військовослужбовцям та заробітна плата працівникам;
закупівля і модернізація озброєння та військової техніки (збільшення більше як у 2 рази);
відновлення боєздатності та ремонт озброєння та військової техніки (збільшення майже в 4 рази).
утилізація звичайних видів боєприпасів та рідин- них компонентів ракетного палива (збільшення майже в 6 разів).

Водночас структура видатків Міністерства оборони у 2011 р. засвідчила критичність ситуації з фінансуванням Збройних Сил. Попри збільшення частки витрат на розвиток ОВТ та інфраструктури вона становила менше третини від загально прийнятих світових показників, а частка витрат, спрямованих на підготовку Збройних Сил, була менше чверті.

Таким чином, видатки Міністерства оборони у 2011 р. не дозволили в повному обсязі забезпечити ресурсні потреби Збройних Сил і в основному були спрямовані на утримання особового складу та виконання невідкладних заходів з відновлення технічної готовності озбрєння і військової техніки.

Середній показник щорічних обсягів фінансування потреб оборони у 2006-2011 рр. становив 1,0% ВВП, що вимагало переважну більшість призначених коштів (майже 80%) спрямовувати на утримання військ (сил). За таких умов бюджет Міністерства оборони був “бюджетом проїдання”, оскільки він не залишав ресурсів на відновлення боєздатності та розвиток Збройних Сил.

Разом з тим набутий досвід реалізації засад оборонної політики у 2006-2011 рр. враховано в Державній комплексній програмі реформування і розвитку Збройних Сил України на 2012–2017 рр., яка розробляється. Програмою передбачається проведення рішучих кардинальних реформ, які будуть підтримані реальним ресурсним забезпеченням та приведуть до створення якісно нових Збройних Сил.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники