Біла книга 2011. Розділ 2

Визначальними чинниками боєздатності Збройних Сил є технічна готовність озброєння та військової техніки, планове оснащення військ (сил) новими і модернізованими зразками, розвинена система технічного забезпечення та професійний особовий склад.

З огляду на актуальність цих питань для Збройних Сил 2011 рік було оголошено Роком технічної готовності озброєння і військової техніки та підготовки професійного сержантського складу.


Проблеми забезпечення технічної готовності озброєння і військової техніки, які накопичувалися роками, не можна розв’язати фрагментарно шляхом вирішення поточних проблем, тому вдосконалення військово-технічної політики було розпочато з формування основних програмних документів.


Урядом розглянуто концептуальні документи розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил на перспективу, прийнято програми створення багатофункціонального ракетного комплексу, будівництва корабля класу “корвет” для Військово-Морських Сил.

Упродовж року запроваджено низку рішень, спрямованих на вдосконалення механізмів забезпечення ОВТ, зокрема, розмежовано повноваження між Міністерством оборони та Генеральним штабом з питань розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки.

З цих питань було прийнято низку Постанов Кабінету Міністрів України.

Для виконання заходів розвитку озброєння і військової техніки у 2011 р. було виділено фінансовий ресурс, який у 2,2 рази перевищує показники 2010 р. на закупівлю і модернізацію озброєння та військової техніки та у 3,4 рази - на відновлення боєздатності і ремонт ОВТ, визначені пріоритетні напрями фінансування.

Протягом року на озброєння прийнято 15 нових зразків ОВТ. Модернізовано та поставлено за державними контрактами у війська 10 танків БМ “Булат”, 2 літаки Л-39, 2 - Су-25М1, 1 - МіГ-29.

Головні зусилля протягом року були направлені на відновлення справності та підтримання технічної придатності основних зразків озброєння та військової техніки, у першу чергу авіаційної техніки і озброєння, озброєння протиповітряної оборони, корабельного складу, техніки розвідки, радіоелектронної боротьби, зв’язку та автоматизації, ракет та керованих засобів ураження.

У 2011 р. було припинено падіння рівня технічної готовності ОВТ. Протягом року відновлено понад 8100 одиниць ОВТ, зокрема забезпечено технічну готовність п’яти кораблів (врзк “Славутич”, ркрв “Придніпров’я”, пчкрв “Тернопіль”, сдк “Кіровоград”, рбс “Кременець”), відновлено справність 62 літаків та 10 вертольотів;

Утилізація надлишкових і не придатних для використання запасів ОВТ, боєприпасів, військово-технічного майна та матеріалів і надалі є важливою складовою процесу забезпечення безпечної експлуатації та технічного обслуговування озброєння, дотримання правил охорони довкілля. Утилізовано 44,5 тис. тонн боєприпасів, що складає 54,2 % від планових показників на 2011 р.

Підсумки виконання Державної програми утилізації у 2008-2011 рр. свідчать про незадовільне ресурсне забезпечення заходів з утилізації боєприпасів. Загальне недофінансування становить понад 700 млн грн.

У “Білій книзі-2011” підкреслено, що реалізація заходів, спрямованих на модернізацію ОВТ, відновлення їх справності та підтримання в бойовій готовності, утилізаця надлишкових і непридатних ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива забезпечила підвищення рівня справності ОВТ та оперативних спроможностей Збройних Сил.

2011 рік став роком реалізації Концепції розвитку професійного сержантського складу і старшинського складу у Збройних Силах, метою якої було формування професійного сержантського і старшинського складу, спроможного взяти на себе основне навантаження щодо виховання та навчання підлеглого особового складу і стати основою професійних Збройних Сил.

На виконання другого етапу Концепції розвитку сержантського складу було вжито такі заходи:
проведено перші всеармійські збори сержантського та старшинського складу і схвалено Кодекс сержанта Збройних Сил;
введено в дію Типовий алгоритм управління кар’єрою рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил, визначено терміни присвоєння чергових військових звань, укладання контрактів та проходження підготовки;
введено в органах військового управління посади головних старшин армійських корпусів та укомплектовано;
оптимізовано співвідношення чисельності сержантського і старшинського складу до загальної чисельності війська. Введено перелік спеціальностей, штатних категорій і розрядів. За таким показником ЗС України наблизилися до стандартів провідних армій світу, що комплектуються на професійній основі;
проведено Конкурс військово-професійної майстерності “Універсальний солдат”. Команда ЗС України достойно виступила у конкурсі військової майстерності країн СНД “Мировой парень”.

Результатом цієї роботи стало підвищення ролі та місця сержантського і старшинського складу у загальній системі бойового навчання, вихованні та підго товці підпорядкованого особового складу. Цей чинник сприяв згуртуванню військових колективів, формуванню в них професіоналізму та персональної відповідальності, зміцненню військової дисципліни, збереженню життя і здоров’я військовослужбовців.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники