Біла книга 2011. Розділ 7

Модернізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва потребує посилення міжнародного співробітництва як одного з чинників запобігання виникненню воєнних загроз та підтримання процесу реформування і розвитку Збройних Сил.


Головні зусилля Міністерства оборони та Генерального штабу в 2011 р. були спрямовані на активізацію багатостороннього співробітництва в рамках міжнародних та регіональних організацій, розвитку двосторонніх відносин з Російською Федерацією, виконанню положень Хартії Україна –США про стратегічне партнерство, підтриманню діалогу з ключовими партнерами України, країнами-сусідами, провідними державами світу та міжнародними безпековими організаціями, продовженню партнерства з НАТО.


Протягом року у рамках міжнародного співробітництва проведено 921 захід, з яких 198 позапланово. З боку України приблизно 3 тис. представників взяли у них участь.

Двостороннє співробітництво з оборонними відомствами країн світу є базовим фактором підвищення взаємної довіри держав в умовах реалізації Україною політики позаблоковості.

Продовжено міжнародну співпрацю з військової освіти. У навчальних закладах США пройшли підготовку 79 військовослужбовців Збройних Сил. Міністерством оборони використано досвід Міністерства оборони США в будівництві військових житлових містечок.

Значно розширено співробітництво з оборонним відомством Російської Федерації. Упродовж року було підготовлено та проведено сім зустрічей керівників оборонних відомств України і Російської Федерації та засідання Підкомітету з питань безпеки українсько-російської міждержавної комісії.

У рамках цих заходів вирішено питання щодо подальшого використання полігона “Нитка”, закладено підґрунтя для залучення українських підприємств до утилізації боєприпасів, озброєння, військової техніки та ремонту і модернізації кораблів Чорноморського флоту. Започатковано підготовку українських військовослужбовців у військових навчальних закладах Російської Федерації. У 2011 р. після тривалої перерви спільно з РФ прове дено командно-штабне навчання “Фарватер миру”. Аеромобільний підрозділ ЗС України взяв участь в оперативно-стратегічних навчаннях ЗС РФ “Центр-2011”. Успішно проведено тристороннє українсько-російсько-білоруське навчання механізованих підрозділів на полігоні “Широколанівський”.

Поглиблювалися та набули нової якості військово-дипломатичні контакти МО України з оборонними відомствами Великої Британії, Королівства Данія, Республіки Польща, Французької Республіки, Турецької Республіки.

Серед країн Центральної та Східної Азії найбільш динамічно розвивалося співробітництво з Китайською Народною Республікою, основними напрямами якого в оборонній сфері є: проведення воєнно-політичних консультацій на рівні керівництва оборонних відомств, обмін підготовкою кадрів, реалізація спільних проектів зі створення зразків ОВТ.

Дотримання Україною політики інтеграції в європейський політичний, економічний, правовий простір визначає пріоритетність її участі у заходах удосконалення та розвитку європейської системи колективної безпеки, продовження конструктивного партнерства з НАТО й іншими військово-політичними блоками.

Наполеглива робота у виконанні заходів співробітництва з Європейським Союзом, зокрема в галузі реалізації Спільної політики безпеки та оборони, дала практичні результати в імплементації завдань щодо залучення підрозділів Збройних Сил до складу бойової тактичної групи ЄС. Зроблено ще один внесок у зміцнення довіри та безпеки в Європі.

Співпраця з Організацією Північноатлантичного договору у 2011 р. в оборонній сфері здійснювалася в рамках програми “Партнерство заради миру” в межах виконання заходів Річної національної програми співробітництва Україна - НАТО, Індивідуальної програми партнерства, а також дворічного Робочого Військового комітету Україна - НАТО, інших спільних ініціатив.

У рамках реалізації Річної національної програми співробітництва Україна – НАТО у 2011 р. Україна брала участь у виконанні 217 заходів, у тому числі як відповідальний виконавець 195 заходів, з яких виконано повністю 169 заходів (78 %).

Протягом року були задіяні всі механізми військового співробітництва з НАТО.

У рамках діяльності Комісії з питань партнерства України проведено три засідання робочої групи з питань оборони та військових питань, під час яких обговорювалися практичні питання подальшого партнерства з НАТО.

Збройні Сили забезпечили виконання міжнародних зобов’язань щодо участі в операціях з урегулювання криз і взяли участь у чотирьох міжнародних операціях під проводом НАТО, зокрема:
• Багатонаціональних силах у Косово (КРОК);
• Тренувальній місії НАТО в Іраку;
• Антитерористичній операції в Середземному морі “Активні зусилля”;
• Міжнародних силах сприяння безпеці в Афганістані.

Водночас тривала підготовка підрозділів Військово-Морських Сил до участі в антипіратській операції “Океанський щит”.

У другому півріччі 2011 р. на оперативному чергуванні у складі 17-ї ротації Сил реагування НАТО перебував військово-транспортний літак Іл-76МД з екіпажем, групою наземного обслуговування та командним елементом.

Ще одним механізмом здійснення практичного співробітництва з Альянсом є Індивідуальна програма партнерства між Україною та НАТО. У її реалізації перевага надається військовослужбовцям, визначеним для участі у багатонаціоальних військових формуваннях та міжнародних миротворчих операціях. У програмі взяли участь більше 200 представників Збройних Сил.

Ефективно реалізується Програма професійної підготовки цивільного персоналу сектору безпеки. Протягом року на фахових курсах пройшли підготовку 168 осіб.

Партнерство України та НАТО не втратило своєї цілеспрямованості щодо проведення реформ в оборонній сфері, зменшення наслідків військової діяльності та забезпечення спільного внеску в гарантування миру і стабільності в Європі та світі.

Реалізація сучасних можливостей співробітництва в рамках міжнародних і регіональних організацій та ініціатив надає Україні додаткові інструменти для впро вадження національних інтересів та визнання держави рівноправним партнером на міжнародній арені.

Україна як одна з країн-засновників Організації Об’єднаних Націй уже 19 років надає військові підрозділи та персонал для участі у миротворчих операціях з підтримання міжнародного миру і безпеки.

Виходячи з нагальної необхідності розроблення світовою спільнотою ефективних заходів боротьби з тероризмом, Україна підтвердила свою готовність докласти максимум зусиль до спільної боротьби. У 2011 р. український миротворчий контингент направлено для участі у Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго.

Якісно нового рівня набуло міжнародне співробітництво в рамках організації Співдружності Незалежних Держав. Українська делегація двічі брала участь у засіданнях Ради міністрів оборони держав-учасниць СНД, у 2011 р. закладено значний потенціал подальшої співпраці в рамках реалізації Концепції військового співробітництва держав-учасниць СНД до 2015 р.

У рамках співпраці з Вишеградською четвіркою продовжено обговорення питання створення спільної бойової тактичної групи ЄС. Досягнуто згоди про головування у проекті Республіки Польща та визначено термін досягнення повної оперативної готовності БТГ для участі в операціях та місіях у першому півріччі 2016 р. У лютому 2011 р. Україна передала Угорський Республіці повноваження на головування в багатонаціональній ініціативі “Тиса”.

Два кораблі Військово-Морських Сил Збройних Сил України взяли участь у активаціях Спільної чорноморської групи військово-морського співробітництва. Корабель управління “Славутич” пройшов понад 1860 морських миль, його екіпажем проведено 77 бойових і корабельних навчань.

Належна підготовка заходів та представлення України на міжнародному рівні сприяли тому, що держава активно впливала на становлення добросусідських відносин на регіональному рівні, забезпечила належний захист національних інтересів у світі та зробила вагомий внесок у загальноєвропейську систему безпеки.

Участь України в миротворчих операціях є важливою складовою внеску країни у сферу зміцнення миру і безпеки в усьому світі. Протягом року близько 960 військовослужбовців Збройних Сил взяли участь в 11 миротворчих місіях і операціях на територіях 8 країн світу. Організовано та практично проведено 63 планові ротації українського миротворчого контингенту та персоналу.

Нарощено загальний внесок Збройних Сил у міжнародні зусилля із урегулювання криз. Додатково направлено трьох військових лікарів до складу військового госпіталю польського контингенту Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані та двох військових фахівців до складу литовської групи радників армійської авіації Афганської національної армії. Загалом кількість миротворчого персоналу в Афганістані становить 22 особи. Крім того, на три офіцери збільшено чисельність українського миротворчого персоналу в Тренувальній місії НАТО в Іраку.

У 2011 р. Збройні Сили залучалися до виконання резонансних міжнародних операцій. Проведено гуманітарну місію з евакуації українських та іноземних громадян із зони бойових дій на території Лівії із застосуванням вдк “Костянтин Ольшанський”. Силами авіаційної групи 56-го овз Місії ООН (275 військовослужбовці та 11 вертольотів) у Ліберії надано ефективну підтримку операції ООН у Кот-д’Івуарі.

Україна брала Участь миротворчих місіях у складі Міжнародних сил з підтримання миру в Косово, присутність становила 133 військовослужбовці та 35 од. автомобільної техніки. Наші миротворці здійснювали патрулювання в зоні відповідальності, охороняли важливі об'єкти, супроводжували гуманітарні вантажи, несли службу на блокпостах.

10 українських військових спостерігачів приймали участь у Спільних миротворчіх силах в Зоні безпеки Придністровського регіону Республіки Молдова та 13 у Місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго.

Участь Збройних Сил у міжнародних миротворчих та багатонаціональних операціях з урегулювання криз стимулює розвиток військ (сил) і сприяє їх відповідності сучасним вимогам, а також залишається дієвим інструментом нарощування власних оперативних спроможностей.

У рамках Договору про звичайні сили в Європі протягом року на території України проведено 56 та на територіях держав-учасниць 52 контрольні заходи.

Згідно Конвенції про заборону хімічної зброї, Віденського документу, Договору з відкритого неба у 2011 році на території України проводились заходи верифікаційної діяльності.

Іншим форматом верифікаційної діяльності є підготовка та розповсюдження щорічної інформації з військових питань згідно до положень Віденського документу, відповідно до чого відправлено та отримано близько 2700 верифікаційних повідомлень.

Міністерство оборони та Збройні Сили забезпечили реалізацію завдань держави, спрямованих на її європейську інтеграцію, та виконали прийняті на себе міжнародні зобов’язання. Українські миротворчі контингенти і персонал підтвердили заявлені спроможності діяти спільно з підрозділами інших держав при виконанні завдань міжнародних миротворчих місій і операцій.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники