Біла книга 2011. Розділ 6

Головними напрямами реалізації гуманітарної та соціальної політики в Збройних Силах протягом року були: військово-патріотичне виховання; діяльність органів військового управління по забезпеченню виконання Плану соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей, осіб, звільнених з військової служби під час скорочення чисельності Збройних Сил України, на період до 2017 р., а також формування позитивного іміджу Збройних Сил та підняття престижу військової служби в суспільстві.


Основою військово-патріотичного виховання військовослужбовців і молоді у 2011 р. стала співпраця Збройних Сил з державними органами влади, місцевого самоврядування, громадськими та ветеранськими організаціями.


Ужиті заходи охоплювали широкий спектр питань, а саме формування позитивного іміджу Збройних Сил в суспільстві та підняття престижу військової служби серед молоді. На провідних телеканалах України розпочато нові телепроекти: на Першому національному - програму “Армія”, на УТР - “Служу Україні”, на 5 каналі -“Доблесть, Мужність, Благородство”.

Проведено конкурс військово-професійної майстерності “Універсальний солдат”, пісенний конкурс “Озброєні піснею, покликані маршем”, творчий літературний конкурс на кращий твір про військову діяльність на премію імені Богдана Хмельницького, літературний конкурс імені Петра Яцика на краще знання української мови серед ліцеїстів, курсантів та слухачів ВНЗ, художній конкурс серед дітей військовослуж- бовців “Як я захищатиму Батьківщину”. Участь у Міжнародному конкурсі військово-професійної майстерності “Воин Содружества” у Москві.

Підвищена роль допризовної підготовки. Надається допомога органам державної влади, загальноосвітнім навчальним закладам в організації і проведенні Всеукраїнської військово-патріотичної гри “Зірниця”.

У ЗС України існує мережа з 29 будинків офіцерів Збройних та 226 клубних утворень військово-патріотичного та культурно-виховного спрямування. Протягом року на їх базі також діяли об’єкти дозвілля, бібліотеки, музеї, кіно-, споривні зали, спортмайданчики, у яких займалося понад 4,1 тис. осіб.

До завдань військово-патріотичного та культурно-виховного спрямування долучалися Національний військово-історічний музей України (м. Київ) та його філії: Волинський регіональний музей українського війська та військової техні ки (м. Луцьк), музей Героїв Дніпра (м. Івано-Франківськ), музей Ракетних військ стратегічного призначення (м. Первомайськ), Військово-морський музейний комплекс “Балаклава”, Військово-морський музей України (м. Севастополь), які відвідало понад 150 тис. відвідувачів.

У форматі організації військово-патріотичного виховання, культурно-виховної, просвітницької роботи та дозвілля у Збройних Силах організовано і проведено більше 9 тис. військово-патріотичних та культурно-мистецьких заходів.

Творчими колективами Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил, Національного президентського оркестру здійснено 164 концертні виступи у гарнізонах та містах України.

У Центральному будинку офіцерів Збройних Сил проведено 243 концерти, проводилися численні літературно-мистецькі вечори, художні та книжкові виставки, виставки народної творчості.

Органи військового управління, з’єднання, військові частини спільно з органами місцевого само врядування опікувалися 534 пам’ятниками, обелісками, меморіалами та військовими похованнями.

Загалом вжиті заходи військово-патріотичного виховання сприяли формуванню патріотичних почуттів військовослужбовців. Так, за результатами соціологічних досліджень рівень військово-патріотичного виховання та забезпечення добробуту військовослужбовців з боку держави оцінили як позитивний приблизно 64 % опитаних.

Для об’єктивного вирішення питань у гуманітарній, юридичній сфері, забезпеченні житлом, соціальному захисті тощо при Міністерстві оборони була створена Громадська рада у складі 10 комітетів.

У 2011 р. продовжено співпрацю Міністерства оборони з релігійними організаціями в Україні. Нові підходи в роботі з релігійними організаціями, визначені в Концепції душпастирської опіки у Збройних Силах України передбачають виховання почуття поваги до загальнолюдських цінностей, культурного та духовного надбання, готовності до самопожертви заради Батьківщини, навчання віруючих військовослужбовців основам віровчення, розвиток у військовослужбовців стійких моральних якостей: справедливості, мужності, поміркованості, дисциплінованості, вірності своїм обов’язкам тощо. Проведено низку засідань “круглих столів”, збори священників усіх єпархій Української православної церкви, які здійснюють духовно-патріотичну опіку в Збройних Силах, на яких запропоновано механізм взаємодії Збройних Сил з релігійними організаціями.

Соціальний діалог з інститутами громадянського суспільства в цілому забезпечив поступальний розвиток цивільно-військових відносин та дозволив збалансувати правові, організаційні, інформаційні заходи для сприяння ефективній діяльності Збройних Сил і виконанню покладених на них функцій та завдань.

З 1 червня 2011 р. Міністром оборони було прийнято рішення про підвищення грошового забезпечення шляхом збільшення розмірів щомісячних премій особам рядового сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за контрактом з 70 до 125 % посадового окладу та особам офіцерського складу з 55 до 90 % від посадового окладу. У результаті такого підвищення грошове забезпечення збільшилося на відповідно на 19-24 % і 11-14 %.

Проте рівень грошового забезпечення військовослужбовців за контрактом у порівнянні із середньою заробітною платою по регіонах України і надалі залишається низьким.

Так, місячне грошове забезпечення контрактника першого року служби з 1 червня 2011 р. становить 1463 грн., що майже вдвічі менше від середньої заробітної плати в Україні, що не сприяє ефективному залученню громадян до Збройних Сил та комплектуванню їх військовослужбовцями за контрактом. Водночас підняття рівня грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил перевищує темпи зростання середньої заробітної плати в Україні.

У 2011 р. з метою недопущення відтоку найбільш підготовленого особового складу Збройних Сил, змінено умови продовження військової служби, зокрема подовжено термін укладання контрактів до 10 років.

Для отримання пенсії збільшено вислугу до 25 календарних років, однак це відбуватиметься поступово, на шість місяців щорічно до 2020 р.

Змінено з 15 до 20 вислугу років військовослужбовців служби за Максимальний розмір пенсії за вислугу років не перевищуватиме 80 %.

Медичне забезпечення залишається однією з основних складових соціального захисту військовослужбовців. Відповідно до чинного законодавства України на заклади охорони здоров’я Міністерства оборони покладаються завдання щодо медичного та санаторно-курортного забезпечення військовослужбовців та інших визначених законодавчо категорій громадян.

Місткість військово-медичних клінічних центрів, військових госпіталів та військових лазаретів становить 5,95 тис. ліжко-місць. Щорічно проходять стаціонарне лікування приблизно 160 тисяч осіб.

Загальна чисельність осіб, що мають право на медичне та санаторно-курортне забезпечення в медичних закладах Міноборони, становить приблизно 1 млн 180 тис. осіб.

На сьогодні у підпорядкуванні медичної служби Збройних Сил для санаторно-курортного забезпечення військовослужбовців знаходиться:

6 центрів медичної реабілітації та санаторного лікування: “Крим”, “Алупкінський”, “Феодосійський”, “Судак”, “Трускавецький”, “Пуща-Водиця”, Євпаторійський центральний дитячий клінічний санаторій, Центральний військовий клінічний санаторій “Хмільник”, 2 державних підприємства Міністерства оборони України: “Сакський центральний військовий клінічний санаторій ім. М.І.Пирогова” та “Укрвійськкурорт” і санаторне відділення Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону (м. Вінниця).

Протягом року Міністерство оборони вживало всі можливі заходи для реалізації права на житло військовослужбовців Збройних Сил.

Міністром оборони України був затверджений Перелік житлових об’єктів, які передбачалося фінансувати у 2011 р. за рахунок коштів Державного бюджету, у якому передбачено фінансування у сумі 654,7 млн грн., з яких за загальним фондом - 320,0 млн грн., за спеціальним фондом – 334,7млн грн. Фактично надійшло лише 178,1 млн грн. (27 %). На кінець 2011 р. кількість сімей військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов, становила 44,9 тис. сімей, з яких 18,5 тис. сімей перебуває на квартирному обліку понад 10 років.

Протягом року основна увага приділялася забезпеченню житлом військовослужбовців гарнізонів м. Київ, м. Севастополь та Львівського, Одеського, Вінницького гарнізонів, у яких було отримано понад 1,6 тис. квартир.

У 2011 р. продовжувалася цілеспрямована робота щодо створення фонду службового житла для військовослужбовців служби за контрактом.

Протягом року проведено роботи з капітального ремонту на 6 об’єктах, здано в експлуатацію 45 блок-секцій та забезпечено 166 ліжко-місць.

З метою поєднання інтересів держави та особистості в процесі використання потенціалу осіб, звільнених з військової служби в запас або відставку, у 2011 р. було створено умови для виконання державних гарантій у проведенні соціальної і професійної адаптації військовослужбовців та інтегровано систему соціальної і професійної адаптації військовослужбовців у загальнодержавну систему і функції забезпечення адаптації військовослужбовців було передано до сфери діяльності Міністерства соціальної політики України. До процесу адаптації військовослужбовців до цивільного життя долучалися міжнародні організації, що фінансуються НАТО, ОБСЄ і Міністерством закордонних справ Королівства Норвегія.

Загалом в рамках міжнародних проектів проведено професійне навчання за цивільними спеціальностями приблизно із 2,4 тис. військовослужбовців та членами їх сімей.

Головною умовою успішного виконання завдань реформування та розвитку Збройних Сил є забезпечення конкурентоспроможності військової служби на ринку праці, безумовне дотримання соціальних гарантій військовослужбовців та членів їх сімей. Міністерство оборони та Генеральний штаб максимально ефективно використовували ресурси для формування позитивного іміджу Збройних Сил у суспільстві, привабливості військової професії.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники