Голосування за межами ППД

Командирам військових частин (підрозділів), які станом на день голосування будуть виконувати завдання у місцях тимчасового перебування за межами пунктів постійної дислокації:
перевірити у підлеглого особового складу наявність особистих документів, які підтверджують громадянство України та визначені чинним законодавством для отримання виборчого бюлетеню.
Вжити заходів щодо наявності особистих документів у підлеглих на день голосування: паспорт громадянина України – для офіцерів, військовослужбовців військової служби за контрактом, військовослужбовців призваних по мобілізації; військовий квиток – виключно для військовослужбовців строкової служби;
встановити взаємодію з органами виконавчої влади, сільськими радами, дільничними виборчими комісіями, міськими (районними) відділами ведення Державного реєстру виборців в районах виконання завдань та забезпечити вирішення питань організації участі підлеглого особового складу у виборах та включення військовослужбовців у списки виборців на виборчих дільницях;
передбачити можливість розподілення підрозділів та відповідної кількості військовослужбовців по різним найближчим виборчим дільницям у місцях розміщення базових таборів, великого скупчення особового складу у зв’язку із обмеженою законодавством чисельністю виборців на виборчій дільниці (до 1500 виборців) та уникнення можливих проблем з наявністю виборчих бюлетенів на виборчій дільниці.

Перевагу під час визначення виборчих дільниць, до яких вноситимуться заяви для участі підлеглого особового складу у голосуванні надавати, великим виборчим дільницям у зв’язку із тим, що виборчі бюлетені на виборчій дільниці виготовлено без урахування кількості військовослужбовців;
до 20 жовтня 2014 року організувати подання підлеглим особовим складом, який виконує завдання у місцях тимчасового перебування їх підрозділів за межами пунктів постійної дислокації, де вони мають реєстрацію постійного проживання, до органу ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження особистих заяв про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 7 Закону України “Про Державний реєстр виборців”;

Форма заяви та інформаційно-довідкові матеріали для проведення роз’яснювальної роботи наведена у додатку.

У заяві зазначаються: прізвище, власне ім’я, по батькові, дата та місце народження, виборча адреса, а також мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування та адреса, де він перебуватиме в день виборів, чи номер виборчої дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування, із зазначенням виборчого округу та його номера (за наявності).

До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій.

Інформацію про адреси та номери телефонів органів ведення Державного реєстру виборців розміщено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії (www.cvk.gov.ua) в розділі “Державний реєстр виборців”;
забезпечити до 3 та 15 жовтня 2014 року подання до органу ведення Державного реєстру виборців відомостей про виборців – військовослужбовців строкової служби, які протягом попереднього місяця прибули (вибули) до військової частини;
не допустити проведення у військових частинах (підрозділах), в першу чергу тих, які беруть участь в антитерористичній операції, агітаційної роботи політичної спрямованості;
довести до підлеглих, що забезпечення реалізації права голосу на виборах народних депутатів України виборцями, які у день виборів перебуватимуть поза межами одномандатного виборчого округу, до якого вони належать за своєю виборчою адресою і якому тимчасово змінено місце голосування, здійснюється лише шляхом голосування виборця у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Тому військовослужбовці, які виконують завдання за призначенням у місцях тимчасового перебування їх підрозділів в інших областях, мають право голосу на виборах народних депутатів України лише у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. При цьому реалізація такого права забезпечується включенням виборця до списку виборців на відповідній виборчій дільниці із зазначенням, що такий виборець отримує лише бюлетень для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі;
довести до підлеглого особового складу місце знаходження, адресу та територіальне розміщення виборчої дільниці на якій будуть голосувати військовослужбовці;
організувати перевірку, проведення за можливості ознайомлення військовослужбовців із попереднім списком виборців у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії, уточнення правильності внесених до списку відомостей. Не допустити неточностей у написанні прізвищ, імен, по-батькові, дат народжень та відсутності військовослужбовців у списках виборців;
спланувати корегування та внесення змін до розпорядку дня військових частин (підрозділів) для забезпечення 26.10.2014 з 08.00 до 20.00 участі у голосуванні особового складу, який у день виборів буде залучений до несення служби на блокпостах, вартової і внутрішньої служби (чергової та вахтової служби), виконання інших бойових завдань;
прийняти рішення щодо порядку участі підлеглого особового складу у голосуванні, зміни та доставки військовослужбовців до виборчих дільниць, використання для цього військової техніки.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники