Кримінальний Кодекс України. Розділ IV.

Кримінальний кодекс України про відповідальність за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Розділ IV Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Під статевою свободою слід розуміти право повнолітньої і психічно нормальної особи самостійно обирати собі партнера для статевих зносин і не допускати у сфері статевого спілкування будьякого примусу. Статева недоторканість - це абсолютна заборона вступати у природні статеві контакти з особою, яка в силу певних обставин не є носієм статевої свободи, всупереч її справжньому волевиявленню.

Постатейний коментар до Кримінального кодексу України від Економічно - правової бібліотеки.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники