Військова служба за контрактом: перспективи та особливості проходження.

Державною програмою реформування і розвитку Збройних Сил України передбачається поетапне скорочення Збройних Сил України та стабілізація фінансування потреб на оборону держави. Відповідно до цього впроваджується система комплектування військ особовим складом за рахунок прийняття громадян на військову службу за контрактом.

На сьогодні у військових частинах зазначених сил майже 30 відсотків штатних посад сержантів і солдатів обіймають військовослужбовці контрактної служби.
Відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом здійснюється військовими частинами та районними (міськими) військовими комісаріатами з числа:
- військовослужбовців строкової служби, підпорядкованої військової частини або іншим військовим частинам;
- військовозобов’язаних, як перебувають на обліку у військових комісаріатах, та жінок.

Військовозобов’язані, жінки та військовослужбовці строкової служби після прийняття позитивного рішення за результатами попереднього вивчення їхніх особистих якостей направляються для проведення медичного огляду військовою комісією.

Кандидати, визначені придатними з станом здоров’я для прийняття на військову службу за контрактом, проходять перевірку рівня фізичної підготовки.

Атестаційна комісія районного військового комісаріату та військової частини, до якої відбирається кандидат на військову службу за контрактом, складає висновок про відповідність кандидата вимогам, установленим до осіб, які приймаються на військову службу за контрактом.

Послідовність проведення заходів у військових частинах щодо відбору кандидатів та прийняття на військову службу за контрактом включає:
- аналіз діяльності командирів щодо підбору і комплектування посад військовослужбовцям контрактної служби та аналіз укомплектованості посад, на яких їх дозволяється утримувати;
- співпрацю військових части за місцем дислокації з військовими комісаріатами, центрами зайнятості населення та кадровими органами установ, навчальних закладів, підприємств і організацій з питань відбору кандидатів на військову службу за контрактом;
- планування та проведення агітаційної роботи в навчальних закладах щодо пропагування військової служби та патріотичного виховання молоді, у тому числі й шляхом залучення засобів масової інформації;
- відбір кандидатів на військову службу за контрактом з числа військовослужбовців з числа військовослужбовців строкової військової служби;
- надання замовлень до районних (міських) військових комісаріатів щодо здійснення відбору кандидатів, підготовка та надання військкоматам тестових довідок, слайдів, відео- та фотоматеріалів рекламного характеру, що висвітлюють історію створення, формування та розвитку військових частин, їхні традиції, особливості проходження служби;
- вивчення кандидатів з числа військовозобов’язаних та жінок, які виявили бажання проходити службу за контрактом, та у разі позитивного рішення щодо прийняття на військову службу за контрактом, направлення запитів до військкоматів стосовно проведення повного вивчення та оформлення необхідних документів;
- надання пропозицій щодо внесення змін до штатів для розширення переліку посад, що підлягають комплектуванню військовослужбовцями контрактної служби;

Районні (міські) військові комісаріати здійснюють відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом за заявками, що надійшли від військових частин, або згідно з розпорядженням обласних військкоматів.

Відбір кандидатів на військову службу за контрактом з числа військовослужбовців строкової служби здійснюють переважно командири підрозділів, на укомплектування яких вони будуть направлені.

За результатами вивчення кандидатів командири підрозділів один раз на квартал подають до штабу військової частини списки кандидатів та матеріали їхнього попереднього вивчення, які включають:
- службову характеристику;
- аркуш вивчення;
- службову картку;
- картку професійного відбору кандидата та рапорт військовослужбовця про бажання проходити військову службу за контрактом.

Командири підрозділів відповідають за достовірність і об’єктивність характеристик, обґрунтованість висновків і рекомендацій щодо відібраних кандидатів на контрактну службу та за їхнє сумлінне виконання умов контракту.

З кандидатами на військову службу за контрактом штаб військової частини проводить роботу щодо:
- визначення їхньої професійної придатності до конкретної штабної посади, на заміщення якої вони плануються;
- визначення рівня фізичної підготовки;
- проведення медичного огляду кандидатів військово-лікарськими комісіями з метою визначення придатності до проходження військової служби за відповідними військово-обліковими спеціальностями;
- оформлення допуску до державної таємниці (у разі потреби);
- розгляду кандидатів на засіданнях атестаційних комісій військових частин;

Засідання атестаційних комісій військових частин проводяться у присутності командирів підрозділів, на укомплектування посад яких розглядається кандидат.

За результатами розгляду атестаційних комісій командиром військової частини приймається рішення про направлення військовослужбовця строкової служби до навчальних частин для проведення підготовки.

Відбір та вивчення кандидатів із числа військовозобов’язаних та жінок для прийняття на військову службу за контактом проводяться:
- військовою частиною з проведення попереднього вивчення кандидатів та в разі необхідності направленням до військового комісаріату. Запиту щодо проведення повного вивчення кандидатів та оформлення особових справ;
- районним військовим комісаріатом – за розпорядженням обласного військового комісаріату або за замовленням на відбір військової частини.

У районному військовому комісаріаті з отриманням Замовлення на відбір від військової частини або розпорядження обласного військового комісаріату проводиться така робота:
- встановлюється наявність на військовому обліку військовозобов’язаних зазначеної категорії громадян, враховуючи вимоги до них;
- вивчається кількісна і якісна характеристика потенційних кандидатів і визначається коло громадян, які можуть бути прийняті на військову службу за контрактом;
- проводиться робота з вивченими кандидатами щодо агітації та пропаганди військової служби за контрактом.

Після проведення зазначених заходів з відбору кандидатів, які виявили бажання проходити службу за контрактом, у районному військовому комісаріаті організовується і проводиться робота щодо повного вивчення кандидата та оформлення особових справ.

Атестаційні комісії районних військових комісаріатів розглядають всіх відібраних кандидатів на запропоновану посаду. Особи, які атестаційними комісіями районних військкоматів не затверджені кандидатами на запропоновану посаду, включаються до резерву кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом.

Кандидати, які за результатами повного вивчення відповідають вимогам проходження військової служби за контрактом, з оформленими особовими справами та приписами направляються військовим комісаріатом у військову частину для проведення вивчення документів, що додаються до особової справи, та в разі необхідності проведення додаткового медичного обстеження або професійно-психологічного виявлення.

Остаточне рішення щодо укладання контракту приймається командирами військових частин за результатами, що були затверджені на засіданнях атестаційних комісій військових частин.

Контракт з військовозобов’язаними та жінками на проходження військової служби укладається у триденний термін після прибуття їх до військових частин та прийняття командиром військової частини рішення щодо укладання контракту з одночасним зарахуванням до списків особового складу і призначенням на посаду.

Витяги з наказів по військовій частині про зарахування забезпечених осіб до списків особового складу військової частини та призначення на відповідні посади надсилають до військового комісаріату. На підставі них військовий комісаріат знімає громадян з обліку військовозобов’язаних.

У разі відмовити в прийнятті на військову служби командування військових частин повідомляє кандидату причину відмови та в триденний термін повертає особову справу до військових комісаріатів з повідомленням причин відмови.

Кандидати, направлені військовим комісаріатом у військову частину для укладання контракту, власним коштом прибувають до військових частин для вивчення і прийняття рішення стосовно прийняття на військову службу за контрактом.

Після зарахування до списків особового складу військові частини відшкодовують військовослужбовцям витрати на проїзд з існуючими тарифами та в разі необхідності вони забезпечуються військово-перевізними документами для проїзду до місця служби членів їхніх сімей тп перевезення власного майна.

Така послідовність проведення заходів відбору на військову службу за контрактом дає змогу командирам частин, військовим комісаріатам забезпечити якісне комплектування вакантних посад професійними кадрами.

18 коментарів:

 1. Анонім09:17

  У відповідності до Указу ПУ від 10.12.2010 року №1153 та наказу МОУ від 10.04.2010 року №170, відбором на військову службу за контрактом займаються територіальні центри комплеткування (а не військові комісаріати), з числа громадян України та військові частини з числа військовослужбовців строкової служби

  ВідповістиВидалити
 2. Дякую Вам за доповнення.

  ВідповістиВидалити
 3. Основні проблеми контрактної служби.
  Військовослужбовці розуміють, що армія перетворилася в об’єкт політичних спекуляцій. Мотивація до проходження служби перш за все залежить від матеріальних стимулів. На сьогоднішній час інших стимулів, крім грошей, для будівництва та збереження професійної армії не має. Армія, як соціальний інститут, не має можливості самостійно вирішувати такі соціальні проблеми, як житлове забезпечення, соціальний захист військовослужбовців, та інше.

  ВідповістиВидалити
 4. Igor Lisin10:13

  Продовженню контракту заважають такі проблеми, як:

  Недостатнє грошове забезпечення контрактників, що є наслідком критично обмеженого фінансування оборонних потреб з боку держави;

  Відсутність можливості найближчим часом вирішити житлову проблему і забезпечити всіх контрактників службовим (квартири, комфортабельні гуртожитки) або власним житлом;

  Відсутність матеріальних стимулів і пільг, встановлених державою для військовослужбовців (грошова винагорода, пільги при оплаті житла, безкоштовний переїзд до місця відпустки та ін);

  Відсутність інтересу до обраної професії військового, яка сприймається лише як тимчасовий засіб заробити гроші у важкі часи;

  Низький рівень професійної підготовленості контрактників, через що виникають труднощі у вирішенні професійних (службових) питань;

  Недостатній рівень освіти та загальної культури у контрактників, через що виникають психологічні труднощі в спілкуванні між ними і офіцерами;

  Недостатня фізична і психологічна готовність до труднощів військової служби;

  Небажання підвищувати свій професійний рівень;

  Недостатній рівень дисциплінованості контрактників і обмежена можливість психологічного впливу на них з метою виховання, перевиховання з боку офіцерів.


  Це все веде до зниження престижу військової служби.

  Це проблема не армії - це загальнонаціональна проблема.

  ВідповістиВидалити
 5. спасибо за материал

  ВідповістиВидалити
 6. Дуже приємно коли все це комусь потрібно. Дякую Вам.

  ВідповістиВидалити
 7. Patriot18:01

  Ти бажаєш стати сильним, витривалим, мужнім, отримати професію на все життя ...
  Вам не вистачає романтики, адреналіну в крові, вірних друзів, підтримки та об’єктивної оцінки, стабільності ...

  ЗДІЙСНИ СВОЇ МРІЇ – ПРИХОДЬ ДО НАС!

  \У житті кожної людини настає момент, коли потрібно зробити для себе вибір – від мрії перейти до досягнення намічених цілей або покоритися дійсності та залишитися сам на сам...

  ЗРОБИ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР

  Такими вот словами агитируют на военную службу за контрактом. И зная только состояние дел в армии, реальный размер денежного содержания я и мои друзья сделали правильный выбор - не пошли служить по контракту. В охране платят так же но работаешь сутки - трое.

  Уважаемое правительство, если так и дальше дело пойдет, то будите кормить чужую армию. Увы.

  ВідповістиВидалити
 8. Статский советник00:42

  На сегодняшний день можно констатировать факт:
  в нашей ридний армии происходит круговорот контрактников в природе.
  Схема простая:

  Проблемы на гражданке, выход:
  а. армия
  б. зона.

  Выбор: а. армия.

  Проблемы в армии, выход:
  а. гражданка
  б. зона.

  Выбор: а. гражданка.

  Повторные проблемы на гражданке, выход:
  а. армия
  б. зона.

  Выбор: б. зона.

  Как-то так получаеться

  ВідповістиВидалити
 9. С.Советник! Как-то так и получается, видят все это, но увы, командование это не понимает... Стыдно...

  ВідповістиВидалити
 10. Анонім20:38

  не ужели военкоматовским работникам виднее кого лучше призвать на контрактную службу. Читайте устав! обязанности командира роты, там есть пункт по этому поводу. контрактников должен отбирать командир, а не военкоматчики за "бабло". Командиру сними служить. А военкоматы 90 % дерьма с гражданки шлют, а командиры потом разгребают. Делайте выводы господа!

  ВідповістиВидалити
 11. Ген Надій16:47

  Сейчас контрактники - зло...
  Они в основной массе люди, которые себя не могут найти в гражданской жизни и бегут от проблем в армию. А ТЦК не отбирают кандидатов, а в основном выполняют план перехода на контрактную службу.
  Ответственности ноль, на выходе как следствие тоже ноль.

  ВідповістиВидалити
 12. Dest74Ja21:21

  Командир должен, но, увы, контрактники идут прямым назначением Командуйщего с учебных подразделений, а таким "парням"устав по-барабану.
  Нонсес украинской армии

  ВідповістиВидалити
 13. Mykola Suprun07:49

  Основні причини такого стану справ, я бачу в тому, що:

  - під час відбору кандидатів на військову службу за контрактом представники територіальних центрів комплектування надають завідомо неправдиву інформацію про грошове забезпечення, побутові умови, порядок проходження військової служби за контрактом з метою виконання Програми комплектування;

  - неякісний відбір військовослужбовців військової служби за контрактом територіальними центрами комплектування (в особових справах проглядаються явно виражені низькі морально-ділові якості військовослужбовців, військовослужбовці за своїм станом здоров’я не відповідають вимогам військовослужбовців спецвійськ, психологічне вивчення кандидатів проводиться не якісно, здебільш формально);

  - низька мотивація військовослужбовців військової служби за контрактом щодо проходження військової служби (деякі військовослужбовці йдуть на військову службу за контрактом з метою уникнення проблем, які виникли у цивільному житті);

  - відсутність можливості припинення контракту за власним бажанням (військовослужбовці військової служби за контрактом намагаються будь-якими шляхами звільнитися з військової служби, що приводить до систематичних грубих порушень військової дисципліни).

  ВідповістиВидалити
 14. Sirri13:26

  Кумедне відео про бабу Маню. Я ржав дуже довго... З гумором у автора все гаразд

  ВідповістиВидалити
 15. Військова служба за контрактом:
  http://chigrvk.at.ua/index/sluzhba_za_kontraktom/0-6

  ВідповістиВидалити
 16. Предлагаю обмен баннерами (кнопками) для увеличения обмена информацией и посетителями.

  ВідповістиВидалити
 17. Да, поддерживаю.
  Військова служба за контрактом для кандидатів з Херсонщини:
  http://tck178.ucoz.ua/

  ВідповістиВидалити
 18. Анонім21:43

  Ребята нам до контрактной армии очень идти долго я как офицер вам говорю сейчас у меня в подраздилении контрактники которые немогут ни писать ни сложыть нормально придложение при общении,что дальше как быть.Все говорят командир обязан.А почему не говорят что наше государство обязано выполнить перед своими офицерами их семьями.Почему их заставляют всё делать за свои деньги их и так мало.Правильно ребята что увольняитись если офицеры нашей Украинской армии не нужны то контрактники темболее.Государство только мучит народ и отмывает деньги на армии.Просто стыдно говорить что я военный а что дальше я скажу своим детям.

  ВідповістиВидалити


Интернет реклама УБС

Прихильники