Необхідність проведення оборонного огляду та його завдання.

Основною метою оборонного огляду є оцінка наявних можливостей держави щодо ефективного реагування на спектр сучасних викликів та загроз у воєнній сфері, визначення стратегії розвитку всього Сектора безпеки і оборони на довгострокову перспективу, а також її гармонізація з наявними ресурсами держави. Огляд має визначити засади трансформації ЗСУ.

Досягнення цієї мети обумовлює такі ключові завдання в рамках огляду:
аналіз безпекового середовища навколо України, викликів та загроз у воєнній сфері на довгострокову перспективу;
визначення шляхів подальшого використання наявних спроможностей;
визначення необхідних спроможностей для нейтралізації наявних і потенційних загроз та викликів;
визначення обсягів фінансових ресурсів держави для забезпечення обороноздатності держави на довгострокову перспективу;
збалансування потрібних спроможностей з прогнозованими ресурсами на оборону держави й опрацювання реалістичного майбутнього обрису ЗСУ та інших військових формувань (ІВФ);
інтегрування спроможностей усіх складових Сектора безпеки і оборони для максимально ефективного вирішення завдань оборони держави; створення обрису системи управління державою у кризових ситуаціях;
визначення етапів і пріоритетів розвитку ЗСУ та ІВФ на довгострокову перспективу.

Крім зазначеного, у ході огляду необхідно визначити практичні рекомендації щодо удосконалення оборонного планування і державного прогнозування, зважаючи на впровадження в Україні системи державного прогнозування та стратегічного планування. Сьогодні вже цілком зрозуміло, що в середньостроковій перспективі Україна не буде членом системи колективної безпеки, а тому має розраховувати на власні сили та здійснювати виважену оборонну політику.

Термін довгострокової перспективи для огляду визначено 2025 рік, що відповідає вимогам Закону України “Про організацію оборонного планування” (термін довгострокового планування – 12 років) при умові, що рекомендації огляду набудуть чинності з 2012 року. Ініціаторами проведення огляду в першій половині 2008 року виступили Міноборони та Генеральний штаб. З цього часу розпочалося системне напрацювання відповідних нормативних актів та методологічних документів. Ініціатива оборонного відомства підтримана Кабінетом Міністрів, Радою національної безпеки і оборони та Президентом України. 30 травня 2008 року було прийняте відповідне рішення РНБО України, яке 27 червня 2008 року введено в дію Указом Президента України № 598. На його виконання Кабінетом Міністрів України розроблено відповідний план.

Результатом проведення оборонного огляду має стати Стратегічний оборонний бюлетень (СОБ), який затверджується Указом Президента України. На цій основі в подальшому буде розроблено Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року (наступний період середньострокового планування).

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники