Системи безпеки.

Розглядаючи перше питання, ми повинні, перш за все, з’ясувати, що ж таке “безпека”.
Безпека є однією з основних умов існування особистості, суспільства, держави і людства в цілому, її проблеми необхідно розглядати комплексно, системно. Умовно, за різними ознаками, можна виділити такі системи безпеки:
1. За рівнем інтересів; системи особистої, колективної, національної, регіональної, глобальної безпеки.
2. За функціональною ознакою: системи економічної, політичної, військової, інформаційної, екологічної, енергетичної та інших видів безпеки.

Вирішальну роль відіграє система національної безпеки, тому що особисті і суспільні інтереси можуть бути реалізовані лише в рамках держави, політичними, економічними й іншими інститутами.

Історично пріоритетною є система забезпечення безпеки людини, що виступає гарантом комфорту, особистої безпеки та збереження її здоров’я. Сьогодні людство вступило в нову еру свого існування, коли потенційна міць створюваних ним засобів впливу на життєве середовище майже дорівнює силам природи. Рішення завдань, пов’язаних із забезпеченням безпеки життєдіяльності людини, – фундамент для вирішення проблем безпеки на більш високих рівнях.

Це повною мірою стосується і особового складу Збройних Сил України. Різноманітні форми діяльності військовослужбовців можна умовно поділити на фізичні та розумові. У ході цієї діяльності людина пристосовується до умов навколишнього середовища, які постійно змінюються. Саме ці зміни зазвичай створюють небезпечні для життя та здоров’я людей обставини. Зазвичай, небезпека для життя людини спричиняється аварійною ситуацією, яка може виникнути в будь-який момент часу.

Ризик для життя людей може бути викликаний різними обставинами:
помилками особового складу;
недоліками при проектуванні та будівництві зброї, технічних засобів, споруд і конструкцій:
впливом несприятливих зовнішніх чинників;
відмовами систем і пристроїв об’єкта військової техніки.

Безпека особового складу залежить не тільки від ступеня надійності озброєння та військової техніки, але й від рівня кваліфікації людей і організації служби. За оцінками фахівців, причинами 80% усіх аварій є помилкові дії водіїв. Будь-який об’єкт військової техніки та оточуюче його середовище є системою людина-машина-навколишнє середовище, де єдиний комплекс складають зброя і технічні засоби, особовий склад і навколишнє середовище, які взаємодіють між собою. Взаємодія між елементами цієї системи може бути штатною і позаштатною. Позаштатна взаємодія елементів – це небажані, незаплановані, ненавмисні порушення в системі, що сталися у відносно короткий відрізок часу. У випадках виникнення позаштатних ситуацій система може переходити в небезпечні стани, що загрожують життю людей. Попередній аналіз можливих небезпек дозволяє передбачити будь-які порушення, що можуть виникнути в системі і, отже, їх можливо запобігти.

Забезпечення безпеки людини, у тому числі під час військової службу, є складною і багатогранною проблемою, яка має велике соціальне значення. Ризик завжди пов’язаний з багатьма випадковими явищами. Таким чином, де є невизначеність, там завжди ризик. Знищити ризик або відмовитися від нього у Збройних Силах неможливо, навіть у мирний час, не кажучи вже про кризові ситуації та особливий період. Щодня ризикують усі ті, кого життєва ситуація змушує діяти не тільки в складній, але й у повсякденній обстановці. Необхідність ризику породжує ряд питань.

Який ризик припустимий, а який – ні? Що треба робити для зведення ризику до мінімуму? Ризик у мирний час пов’язаний не тільки з аваріями та стихійним лихом. Навіть звичайний перехід вулиці – це вже певна небезпека. Під час виконання обов’язків військової служби, яка пов’язана з використанням зброї, вибухових речовин, складної техніки, ризик підвищується. Тому кожен командир (начальник) повинен вміти розрізняти виправданий і невиправданий ризик. При цьому потрібно враховувати, що він тим більший, чим більша невизначеність.

З метою зменшення ризику до мінімального необхідно здійснити збір, опрацювання та уточнення даних та прийняти на цій підставі відповідні рішення. Але якщо навіть рішення вірне і відповідає ситуації, що складається, вважати ризик цілком виключеним неможливо, тому що завжди залишається елемент випадковості, що може призвести до небезпеки.

Розглядаючи питання про ризик виправданий і невиправданий, кожен командир (начальник) повинен розуміти, що у більшості випадків керівні документи допомагають ухваленню вірного рішення для запобігання ризику. Відхилення ж від вимог статутів та керівних документів у багатьох випадках призводить до ризику невиправданого та й неправомірного.

Однак, передбачити та регламентувати дії у всьому різноманітті ситуацій, в яких може опинитися військовослужбовець, неможливо. Тому під час прийняття рішення та оцінювання ступеня ймовірного ризику потрібно також враховувати власні знання та досвід, досвід інших військовослужбовців, інколи інтуїцію та здоровий глузд.

Методичний матеріал для проведення гуманітарної підготовки з особовим складом Збройних Сил України на тему: “Основні поняття безпеки особового складу військ. Аналіз небезпек під час виконання завдань військової служби.”

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники