Поняття гендер та гендерної рівності.

Що таке гендер?  Цей відносно новий у соціології термін означає систему стосунків між чоловіками і жінками у суспільстві, які визначаються не статевою природою, а тими ролями, які виконують чоловіки і жінки у суспільному та приватному житті. Ці ролі жінкам і чоловікам приписують традиції і звичаї, глибоко укорінені у суспільній свідомості, частково такі ролі відбиваються у законодавстві.
Образно висловлюючись можна сказати, що гендер – це соціальна стать людини.

Гендерні ролі.  Різні традиційні обов’язки жінок і чоловіків при веденні домашнього господарства, наявність «жіночих» і «чоловічих» професій, уявлення про те, як жінки і чоловіки мають себе поводити у різних життєвих ситуаціях – все це складові, з яких утворюються гендерні ролі чоловіків і жінок.

У традиційній суспільній свідомості чоловіку відводиться роль добувача життєвих благ, годувальника своєї сім’ї. Проте у сучасному світі більшість чоловіків не в змозі самостійно матеріально утримувати сім’ю. Це неминуче веде до зниження їх статусу як у сім’ї, так і взагалі у суспільстві.

Традиційною роллю жінки були виховання дітей і робота по домашньому господарству. Масова зайнятість жінок у теперішній час у суспільному виробництві та участь у громадському житті вивели жінок далеко за рамки традиційної ролі і значно підвищили їх статус.

У сучасному світі все менша кількість чоловіків здатна ефективно виконувати ті гендерні ролі, які вважаються традиційно чоловічими. І не тому, що сучасні чоловіки гірші до своїх попередників, а тому, що докорінно змінилися умови суспільного життя. розрив між тим, що диктує традиція і реальними можливостями призводить до того, що все більше чоловіків набувають стійкого комплексу меншовартості, що в свою чергу, веде до алкоголізму, підвищення рівня ранньої смертності від серцево – судинних захворювань, насильству в сім’ї, суїцидам.

Жінкам у своїй більшості легше адаптуватися до соціально – економічних змін у суспільстві, які спонукають їх виконувати як традиційні жіночі ролі, так і поступово перебирати на себе деякі чоловічі, в першу чергу – роль здобувача матеріальних благ для сім’ї. Це призводить до подвійного навантаження жінок – на роботі і вдома.

Суспільство різними способами – за допомогою виховання в дитинстві, розвитку певних навичок і здібностей, заохочення «правильної» і засудження «неправильної» поведінки спонукає чоловіків і жінок виконувати ті ролі, ікя у суспільстві вважаються для них традиційними. Багато людей такі ролі вважають «природними» для чоловіків і жінок.

Гендерна рівність складається з багатьох компонентів, з яких основними є такі:
· Рівність прав жінок і чоловіків закріплена законодавством;
· Рівність можливостей, реально користуватися своїми правами;
· Рівність обов’язків чоловіків і жінок у суспільному і приватному житті;
· Рівність відповідальності за те, що відбувається у суспільстві і приватній сфері;
· Рівність у доступі до ресурсів, необхідних для того, щоб жінки і чоловіки могли повністю реалізувати свій потенціал.

Гендерна рівність повинна реалізовуватись у всіх основних сферах життя:
* у політичній;
* в економічній;
* у соціальній;
* у побутовій;

В теперішній час в Україні існує яскраво виражена ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ чоловіків і жінок. За виключенням законодавчо проголошеної рівності прав і свобод жінок і чоловіків, інші компоненти гендерної рівності в Україні не реалізовані.

Відсутність рівності в політичній сфері наочно демонструє незначна кількість жінок на вищому рівні політичного керівництва – серед депутатів Верховної Ради, міністрів, голів облдержадміністрації. Наприклад, жінки – депутати Верховної Ради складають приблизно 8 % всього складу, в той час як європейська норма – не менше 30 %.

Відсутність рівності в економічній сфері є вражаючою. Серед власників великого бізнесу лише 2 % жінок, які володіють 0,7 % всього капіталу.

Нерівність в соціальній сфері випливає з того, що заробітна плата жінок в середньому складає 72 % заробітної плати чоловіків, хоча рівень освіти працюючих жінок в середньому вищий, ніж у чоловіків. Відповідно нижчим є і рівень пенсійного забезпечення жінок.

У побутовій сфері нерівність жінок полягає в тому, що переважна частина роботи по веденню домашнього господарства лягає на жінок, незважаючи на те, що більшість з них працює також і у суспільному виробництві.

Є також інший бік гендерної нерівності. Неможливість повністю відповідати тим вимогам, які диктує традиційна гендерна чоловіча роль, тримає значну частину чоловіків у стресовому стані. крім того така роль не передбачає відповідального ставлення до свого здоров’я, пріоритету здорового способу життя. тому чоловіки становлять більшість серед жертв таких згубних звичок як зловживання алкоголем, наркоманія, тютюнопаління. В Україні смертність чоловіків у віці 29 – 45 років в чотири рази вища, ніж у жінок. В результаті середня тривалість життя чоловіків є на 12 років меншою, ніж у жінок.

Гендерні стереотипи – це сукупність глибоко укорінених у суспільній свідомості уявлень, суджень, норм, правил, що стосуються гендерних ролей чоловіків і жінок, їх поведінки, стилю життя, способів мислення і спілкування тощо. гендерні стереотипи закріплюють існуючі гендерні розбіжності, є перепоною на шляху до гендерної рівності, ущемляють людські права чоловіків і жінок, заважають їх реалізації.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники