Формування професійного сержантського складу.

“Формування професійного сержантського складу Збройних Сил України
– важлива складова військового будівництва”.

За підсумками 2010 року Збройні Сили України в цілому готові визначеними силами до виконання завдань за призначенням.
Створені необхідні умови для стабілізації ситуації та збереження можливостей для відновлення боєздатності військ (сил).

Відповідно до зазначеного, керівництвом Збройних Сил України визначено пріоритети розвитку Збройних Сил у 2011 році, основними з яких є:
упровадження дієвої системи забезпечення бойової готовності, удосконалення технічного обслуговування озброєння і військової техніки, підвищення рівня технічних знань військовослужбовців усіх кате¬горій, досягнення готовності до виконання завдань за призначенням Об’єднаних сил швидкого реагування, Сил спеціальних операцій та чергових сил з протиповітряної оборони, створення і розвиток професійного сержантського складу Збройних Сил, підвищення його ролі в управлінні військовими колективами і подальша оптимізація системи його багаторівневої підготовки;
удосконалення стратегічного планування застосування Збройних Сил, завершення оборонного огляду в Україні, розроблення Державної комп¬лексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на 2011-2015 роки;
оптимізація системи управління Збройними Силами та оперативними угрупуваннями військ, оперативним, матеріально-технічним забезпеченням, створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами і переведення системи зв’язку військ (сил) на цифрову основу;
модернізація і відновлення озброєння і військової техніки, у першу чергу Повітряних Сил для забезпечення зростання ефективності розвідки та контролю повітряного простору України;
проведення адміністративної реформи в Міністерстві оборони та Збройних Силах, удосконалення управлінської діяльності, усунення дублювання функцій і завдань;
кардинальну перебудову системи військової освіти, реорганізацію та оптимізацію її складових, забезпечення Збройних Сил підготовленим кадровим складом;
забезпечення соціально-правових гарантій військовослужбовцям, чле¬нам їх сімей, працівникам Збройних Сил та іншим категоріям громадян, питання соціального захисту яких належать до компетенції Міністерства оборони;
безумовне виконання міжнародних зобов’язань України у військовій сфері, реалізацію положень позаблокового статусу України, поглиблення воєнно-політичного, воєнно-технічного і військового співробітництва з міжнародними організаціями та країнами.
2011 рік також оголошений Роком технічної готовності озброєння і військової техніки та підготовки професійного сержантського складу.

Окрім цього відповідно до вимог начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, серед пріоритетних залишаються завдання збереження оперативних можливостей військ (сил), недопущення зниження рівня бойової готовності та забезпечення їх спроможності виконувати визначені завдання, а також проведення ефективних заходів реформування та створення передумов для подальшого розвитку сучасних Збройних Сил у рік 20-ї річниці незалежності України та Збройних Сил України.
З метою реалізації цих завдань начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України вимагає від кожного керівника створити необхідні умови для досконалого оволодіння військовослужбовцями озброєнням та військовою технікою, покращити стан справ у військових колективах, забезпечити статутний порядок та високий рівень військової дисципліни особового складу й правопорядку.

Методичний матеріал для проведення Дня інформування особового складу Збройних Сил України.
1.Комплектування військовослужбовцями за контрактом. 
2. Підготовка військовослужбовців строкової військової служби.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники