Типові тематичні плани з гуманітарної підготовки


Типові тематичні плани з гуманітарної підготовки для офіцерів органів військового управління оперативно-тактичного рівня, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України на 2011-2012 навчальний рік. Всього: 36 годин (резерв – 4 годин).
Україна в геополітичному просторі. Аналіз воєнно-політичної обстановки у світі та характеристика сучасних викликів і загроз. (2 години, грудень 2011 року)
Концептуальні засади національної безпеки України. Місце і роль Збройних Сил України у забезпеченні оборони України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності. (2 години, грудень 2011 року)
Основні напрями реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року. Вимоги Міністра оборони України, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України щодо підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності, зміцнення військової дисципліни: роль кожного офіцера щодо їх виконання. (2 години, січень 2012 року)
«2012 рік – рік офіцера-лідера». Система роботи з офіцерським складом. Основні засади формування лідерських якостей офіцерського складу у військових колективах Збройних Сил України. (2 години, січень 2012 року)
Зміст та організація морально-психологічного забезпечення життєдіяльності з’єднань, військових частин та підрозділів. Завдання командирів (начальників) щодо формування у особового складу відповідних військово-професійних якостей, необхідних для виконання завдань за призначенням. (2 години, лютий 2012 року)
Система роботи офіцерського складу щодо зміцнення військової дисципліни у військових частинах (підрозділах). Сучасні технології, форми та методи індивідуально-виховної роботи. (2 години, лютий 2012 року)
2012 рік – «Рік культури та відродження музеїв». Основні напрямки розвитку закладів культури та музейної справи у Збройних Силах України. (1 година, березень 2012 року)
Військово-технічна політика та основні напрями діяльності щодо оснащення Збройних Сил України модернізованим озброєнням та військовою технікою, удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення. (1 година, березень 2012 року)
Соціальні права і державні соціальні гарантії військовослужбовців. Адаптація військовослужбовців звільнених у запас. (2 години, квітень 2012 року)
Послання Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Віктора Януковича до Верховної Ради України. (2 години, квітень 2012 року)
Розвиток військових традицій та ритуалів у Збройних Силах України – важлива складова формування у особового складу військ (сил) активної громадянської позиції та патріотизму. (2 години, травень 2012 року)
Україна у міжнародних системах безпеки та основні напрями міжнародного військового співробітництва. Участь Збройних Сил України у миротворчих операціях: історія, стан і перспективи. (2 години, травень 2012 року)
Щорічне видання «Біла книга 2011. Збройні Сили України» – стан і перспективи реформування та розвитку Збройних Сил України. (2 години, червень 2012 року)
Етика військового керівника. Кодекс честі офіцера Збройних Сил України – концептуальні засади світоглядних та морально-етичних якостей військового керівника. (2 години, червень 2012 року)
Гуманітарна політика держави в нових суспільно-політичних умовах – основа формування консолідованого українського суспільства. (2 години, липень 2012 року)
Роль та місце командирів (начальників) у створенні безпечних умов служби, збереженні життя та здоров’я підлеглих. (2 години, липень 2012 року)
День незалежності – сучасний етап державотворення, досягнення та перспективи розвитку України. (2 години, серпень 2012 року)
Гендерна політика в Україні. Пріоритетні напрями гендерної політики у Збройних Силах України. (1 година, серпень 2012 року)
Система задоволення релігійних потреб особового складу військ (сил) – важливий чинник духовної підтримки військовослужбовців у Збройних Силах України. (1 година, вересень 2012 року)
Закон України «Про вибори народних депутатів України» та особливості участі військовослужбовців у виборчому процесі. (2 години, вересень 2012 року)

Типові тематичні плани з гуманітарної підготовки для військовослужбовців військової служби за контрактом, строкової військової служби на 2011-2012 навчальний рік. Всього: 74 годин (резерв – 6 годин).
Україна в геополітичному просторі. Характеристика сучасних викликів і загроз. Завдання особового складу військової частини, підрозділу в 2011 – 2012 начальному році. (2 години, грудень 2011 року)
Збройні Сили України – роль та місце у забезпеченні національної безпеки держави. (До 20-ї річниці Збройних Сил України) (2 години, грудень 2011 року)
Державна політика з питань національної безпеки України. Місце і роль Збройних Сил України у виконанні завдань оборони України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності. (4 години, грудень 2011 року)
Вимоги Міністра оборони України, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України щодо підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності, професіоналізму військовослужбовців, зміцнення військової дисципліни, правильної експлуатації озброєння та військової техніки. (4 години, січень 2012 року)
Військова служба за контрактом: перспективи та особливості проходження. (4 години, січень 2012 року)
Сумлінне служіння Батьківщині – вищий прояв патріотизму і громадянської свідомості військовослужбовців Збройних Сил України (до Дня Захисника Вітчизни). (4 години, лютий 2012 року)
Розвиток військових традицій та ритуалів у Збройних Силах України – важлива складова формування у особового складу військ (сил) активної громадянської позиції та патріотизму. (4 години, лютий 2012 року)
Інформаційний простір та суспільно-політична обстановка у державах, що межують з Україною. (4 години, березень 2012 року)
2012 – «Рік культури та відродження музеїв». Системні перетворення у галузі культури – важлива складова гуманітарної політики держави. (2 години, березень 2012 року)
Здоровий спосіб життя, збереження і зміцнення здоров’я, бездоганне виконання заходів безпеки – важлива складова успішного виконання військового обов’язку. (2 години, березень 2012 року)
Релігія і духовна культура суспільства. Сутність та зміст душпастирської опіки у Збройних Силах України. (2 години, квітень 2012 року)
Послання Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Віктора Януковича до Верховної Ради України. (4 години, квітень 2012 року)
Основні поняття безпеки особового складу Збройних Сил України під час виконання завдань військової служби. (2 години, квітень 2012 року)
Внесок Українського народу в перемогу у Великій Вітчизняні війни 1941-1945 років. Основні оборонні та наступальні операції під час звільненню України. (4 години, травень 2012 року)
Розвиток стратегічного партнерства України: історія, стан і перспективи. Міжнародне співробітництво та участь Збройних Сил України у миротворчих операціях. (2 години, травень 2012 року)
Щорічне видання «Біла книга 2011. Збройні Сили України» – стан і перспективи реформування та розвитку Збройних Сил України. (4 години, червень 2012 року)
Соціальні права і державні соціальні гарантії військовослужбовців. Адаптація військовослужбовців звільнених у запас. (4 години, червень 2012 року)
Концептуальні основи військового будівництва, подальшого реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року. (4 години, липень 2012 року)
Гендерна політика в Україні. Пріоритетні напрями гендерної політики у Збройних Силах України. (2 години, липень 2012 року)
Державні символи України та військова символіка Збройних Сил України: історія розвитку, зміст та значення. (2 години, серпень 2012 року)
Історія української державності. Витоки і етапи становлення української держави (до Дня незалежності України). (4 години, серпень 2012 року)
Проведення широкомасштабних навчань Збройних Сил України – пріоритет бойового вишколу особового складу та підготовки військ (сил). (4 години, вересень 2012 року)
Закон України «Про вибори народних депутатів України» та особливості участі військовослужбовців у виборчому процесі. (4 години, вересень 2012 року)

Тематика для сержантів і старшин під час занять з вивчення військової педагогіки та психології на 2011-2012 навчальний рік. Всього: 8 годин.
Методика індивідуально-виховної роботи з особовим складом в підрозділі. (4 години)
Роль сержантського (старшинського) складу у попередженні конфліктів у військових підрозділах. (2 години)
Роль і місце молодших командирів у створенні безпечних умов служби, збереженні життя та здоров’я підлеглих. (2 години)

Типові тематичні плани з гуманітарної підготовки для молодого поповнення на 2011-2012 навчальний рік. Всього: 8 годин.
Історія, традиції та призначення виду Збройних Сил, роду військ. Бойовий шлях та традиції військової частини. (2 години)
Збройні Сили України на варті незалежності. Їх роль та місце в забезпеченні захисту суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості держави. (2 години)
Законодавство України про соціальний захист військовослужбовців Збройних Сил України та членів їхніх сімей. (2 години)
Військова присяга – закон життя військовослужбовця. (2 години)

4 коментарі:

 1. Анонім12:01

  Чо за сайт КО.....Й, а где то что надо на гуманитарку в январе

  ВідповістиВидалити
 2. fifa_uefa_euro 201200:31

  Все в норме. Кто ищет. тот всегда найдет. Практически все темы есть, а тематика приходит сверху. Следите за почтой уважаемый АНОНИМ.

  ВідповістиВидалити
 3. Анонім15:25

  Сказал-подлизал, горячий ЦЕХ, ты на встречу офицерским нигерам пойди, розясни, укажи, дай ссылку, у меня времени нет, я за тебя в нарядах и на полигонах, а еще за сокращенную роту пашу пока ты умняка рубаешь. В АРМИЮ тебе надо ДЯДЯ, АКБ от холода спасать, в теплые места тягать и думать- гдеже материал на гум подготовку взять!

  ВідповістиВидалити
 4. Юрий Поднебесный21:27

  Типові тематичні плани з гуманітарної підготовки - они и есть типовые.
  А тематические планы нужно смотреть в метках по месяцам. все довольно-таки просто и наглядно.
  А на счет полигонов в сокращенной роте, что-то, брат, ты загнал.
  Тут полный штат, а топлива нет, чтобы на полигоне воевать. Где же так классно, служится: нет солдат, а есть полигон. Может Вы там только охраняете и убираете?
  Или просто умняка давишь.

  ВідповістиВидалити


Интернет реклама УБС

Прихильники