Біла книга 2011. Розділ 5

Наявність професійно підготовленого персоналу, який має високі морально-ділові якості, здатний ефективно вирішувати військові завдання, - важливий чинник забезпечення спроможності Збройних Сил до виконання завдань за призначенням.

Запровадження нової системи кадрового забезпечення централізованого типу дозволило створити комплексний, ефективний, економічно доцільний механізм забезпечення військ висококваліфікованим персоналом з високими морально-діловими якостями.


На кінець другого етапу виконання Концепції кадрової політики було створено систему кадрового менеджменту, запроваджено нові системні підходи щодо управління кар’єрою військовослужбовців, рекламування військової служби.


На кінець 2011 року система кадрового забезпечення набула чотирирівневої структури:
загальне керівництво системою здійснює Міністерство оборони через Департамент кадрової політики;
безпосереднє управління кадровими органами Збройних Сил здійснює Генеральний штаб через Головне управління особового складу та Кадровий центр Збройних Сил;
управління системою кадрового забезпечення на видовому рівні здійснюється управліннями особового складу видів Збройних Сил та відповідними кадровими центрами;
кадрове забезпечення в з’єднаннях, військових частинах, установах та закладах здійснюється відділами (відділеннями) особового складу.

У 2011 р. тривало вдосконалення військової освіти за видовим принципом. Зокрема, Військовий інститут Одеського національного політехнічного університету реорганізовано у Військову академію.

Наведемо мережу вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів військових навчальних закладів:
• Національний університет оборони України;
• Академія Сухопутних військ (м. Львів) та військовий коледж сержантського складу;
• Академія Військово-Морських Сил (м. Севастополь) та військово-морський коледж старшинського складу;
• Харківський університет Повітряних Сил та військовий коледж сержантського складу;
• Військова академія (м. Одеса);
• Військовий інститут Київського національного університету ім.Т.Шевченка;
• Житомирський військовий інститут Національного авіаційного університету;
• Українська військово-медична академія;
• Факультет військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка та військовий коледж сержантського складу;
• Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України “КПІ”;
• Військово-юридичний факультет Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого;
• Факультет військової підготовки Національного технічного університету “ХПІ” та військовий коледж сержантського складу;
• 15 кафедр військової підготовки вищих навчальних закладів;
• 3 кафедри медицини катастроф та військової медицини;
• Київський військовий ліцей ім.І. Богуна;
• Севастопольський військово-морський ліцей;
• 17 ліцеїв з ПВФП.

Удосконалено систему підготовки та підвищення кваліфікації, відповідно до завдань Збройних Сил, завдяки чому підвищили кваліфікацію 2,7 тис. військовослужбовців та 140 державних службовців.

Військовослужбовців, які направляються до військових навчальних закладів іноземних держав для отримання оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки, передбачається зараховувати до НУОУ, а після повернення з-за кордону звітувати про навчання та отримання необхідних знань за індивідуальними планами підготовки.

Виконано державне замовлення на підготовку військових фахівців для Збройних Сил та інших військових формувань. Зокрема, вищими військовими навчальними закладами підготовлено майже 1,3 тис. офіцерів.

Проблему забезпечення воєнно-теоретичного та військово-технічного супроводу новітніх розробок ОВТ, визначення пріоритетних напрямів розвитку воєнної науки та організації фундаментальних досліджень в інтересах оборони вирішено завдяки створенню єдиного консультативно-дорадчого органу Воєнно-наукової ради при Міністерстві оборони та формування потужних навчально-наукових центрів.

Передбачається створити навчально-науковий комплекс стратегічного рівня на базі НУОУ, ЦНДІ ЗСУ і ЦНДІ ОВТ. Навчально-наукові центри видів Збройних Сил формуються на базі видових вищих військових навчальних закладів шляхом введення до їх складу відповідних наукових установ.

Мовне навчання особового складу Збройних Сил здійснювалася у 22 групах інтенсивного вивчення англійської мови (у тому числі одна група військовослужбовців військовоїслужби за контрактом), у двох групах з вивчення німецької мови та в одній групі французької мови. Загалом протягом року мовну підготовку пройшли 655 осіб, у тому числі 578 військовослуж бовців та 77 державних службовців.

У 2011 р. у цілому завершено виконання Концепції кадрової політики в Збройних Силах. Створена цілісна система кадрового забезпечення, яка формує, здійснює підготовку та забезпечує ефективне використання персоналу та надає можливості для реалізації особистого потенціалу під час її проходження служби.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники