Оптимізація чисельності та структури Збройних Сил України

Одним із найважливіших завдань Державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року є оптимізація чисельності та структури Збройних Сил України.


Зазначені заходи потребують від керівництва Збройних Сил України, командувачів, командирів (начальників) всіх рівнів застосування комплексу інформаційних, соціальних, правових та інших заходів, спрямованих на усвідомлення особовим складом державної політики в сфері оборони, зміцнення морально-психологічного стану та збереження соціальної впевненості у військовослужбовців та їх родинах, підтримку позитивного іміджу української армії в суспільстві.

Не зважаючи на непросту соціально-економічну ситуацію, що склалася в країні, керівництвом держави та Збройних Сил України підтримується стабільний курс на покращення привабливості військової служби, підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Реальні заходи у цьому напрямку не обмежилися 2013 роком та будуть продовжені в подальшому.

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від №161 року 13 березня 2013 року, з 1 вересня 2013 року грошове забезпечення всіх категорій військовослужбовців (окрім тих, кому таке підвищення вже виплачувалося) зросло за рахунок чергового збільшення винагороди до 40% від розміру грошового забезпечення.

З 1 січня 2014 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України №450 від 26.06.2013 року, якою визначено розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил України за піднайом жилих приміщень. Це дасть можливість десяткам тисяч офіцерів та одружених курсантів полегшити значне навантаження на сімейний бюджет.

Продовжується запровадження нових механізмів розв’язання житлової проблеми. Постановою Кабінету Міністрів України №436 від 22 травня 2013 року затверджено Порядок відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України. Це дасть змогу Міністерству оборони додатково отримати фінансові надходження, що будуть використані для будівництва та закупівлі житла військовослужбовцям та особам, які звільнені з військової служби.

Вперше за весь період існування Збройних Сил України спостерігається кардинальне покращення у нарощуванні фондів службового житла для військовослужбовців служби за контрактом. На реалізацію цих заходів з початку 2013 року виділено кошти у сумі 43,5 млн. грн.

До завершення 2014 року очікується отримати 1 977 ліжко-місць, а на кінець 2015 року за рахунок переобладнання існуючих будівель передбачається ввести в експлуатацію 67 житлових об’єктів загальною ємкістю 2 700 блок-секцій (квартир), що дасть змогу забезпечити житлом близько 11 тисяч військовослужбовців за контрактом.

З метою підвищення рівня морального та матеріального стимулювання військовослужбовців до набуття високих фахових знань та навичок, злагодженості у діях військових колективів, протягом 2013 року у Збройних Силах України проведено 6 конкурсів професійної майстерності на кращі підрозділи серед представників різних родів військ. Загальний призовий фонд, який було розподілено між переможцями конкурсів, склав 438 тисяч гривень.

За підсумками 2013 року та з нагоди 22 річниці Збройних Сил України більше ніж 9 тисяч військовослужбовців, які за результатами індивідуальної підготовки оцінені “відмінно”, нагороджені грошовою премією.

Міністерства оборони України не лишається осторонь життєвих проблем і труднощів, які приходять в сім’ї військовослужбовців, та знаходить можливості для надання порятунку і підтримки. Так, громадська організація “Фонд Захисник Вітчизни – Рятівник” надала матеріальну допомогу за благодійною програмою “Врятуй життя” 15 військовослужбовцям та членам їх сімей на загальну суму понад 255 тис. грн. І ця робота продовжується.

З метою безпосереднього вирішення на місцях проблем військовослужбовців та членів їх сімей, військових пенсіонерів, ветеранів та інвалідів запроваджено систему регіональних громадських приймалень Міністра оборони України, які на даний час діють в містах Київ, Севастополь, Донецьк, Чернігів та Львів.

Завершується процедура погодження з центральними органами виконавчої влади розробленого Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України”, яким передбачено покращення соціального захисту військовослужбовців вказаної категорії.

Для реалізації права військовослужбовців, які звільняються в запас або відставку, на соціальну та професійну адаптацію затверджено Порядок та умови направлення на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації військовослужбовців Збройних Сил України (наказ Міністерства оборони України №525 від 26 липня 2013 року).

Продовжується реалізація міжнародних проектів, що діють в Україні, коштами яких проводиться професійне навчання за цивільними спеціальностями військовослужбовців, які підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби.

Лише протягом 2013 року в рамках зазначених міжнародних проектів і програм, які діють у всіх регіонах України, проведено професійне навчання за цивільними спеціальностями більш ніж 2,5 тис. військовослужбовців та членів їх сімей. Така робота буде проводитися й у подальшому.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники