Правові основи соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей.

Законодавство України про соціальний захист військовослужбовців Збройних Сил України та членів їхніх сімей.

Проблеми соціального захисту військовослужбовців регламентуються Конституцією України, відповідними Законами та нормативно-правовими актами, виданими в їх розвиток.

У навчальних цілях можемо вилучити групи законів та нормативно-правових актів, які регламентують проблеми соціального захисту:
— загальні закони, які визначають державну політику та регулюють відносини у сфері соціального захисту;
— спеціальні законодавчі та підза-конні акти, які регламентують соціальний захист конкретного соціального прошарку — військовослужбовців і членів їх сімей або вирішення конкретних соціальних проблем.

До першої групи відносяться :
Конституція України. В ст.46 визначено: "Громадяни мають право па соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також старості та в інших випадках, передбачених законом."
Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних і інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.
Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя не .нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Стаття 17 Конституції України проголошує : "Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їх сімей".

Система соціального захисту громадян України включає в себе загальнообов'язкове державне соціальне страхування та надання соціальних допомог.
В основі діяльності органів виконавчої влади щодо здійснення загальнообов'язкового державного страхування лежать Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, прийняті Верховною Радою України і підписані Президентом України 14 січня 1998 року.

Правовідносини в області надання соціальних допомог регламентуються окремими законодавчими актами і в 1998 році на підставі відповідного рішення Президента України зведені до проекту Закону України " Про соціальну допомогу".

До другої групи законів України належить достатньо велика кількість законодавчих актів, опрацьованих в Україні протягом останніх років.

Проблеми соціального захисту військовослужбовців регламентуються Законами України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ".

Крім того, на військовослужбовців може розповсюджуватись дія ряду інших законів України, а саме :
— " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
— " Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
— " Про державну допомогу сім'ям із дітьми";
— " Про зайнятість населення" та інші.

Значна кількість вимог перерахованих законодавчих актів регламентується відповідними постановами Кабінету міністрів України, наказами міністрів та іншими нормативними документами.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники