Електробезпека особового складу.

Під електробезпекою розуміють систему організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист особового складу під шкідливого та небезпечного впливу:
електричного струму;
електричної дуги;
електромагнітного випромінювання;
статичної електрики.


Електричний струм відрізняється від інших небезпечних чинників, які мають фізичну природу, тим, що людина не може без спеціальних приладів виявити його наявність (напругу, струм) дистанційно, а також швидкістю ураження. Аналіз нещасних випадків свідчить, що основна частина уражень (до 80%) трапляється в електроустановках напругою 110 – 380 В.

З питань електробезпеки повинен бути підготовлений весь особовий склад військової частини чи корабля. Навчання особового складу здійснюються в ході проведення занять зі спеціальної підготовки, а також під час проведення місячників з електробезпеки.

Перевірка рівня підготовки особового складу здійснюється під час приймання заліків на допуск до самостійного обслуговування завідування, під час складання кваліфікаційних іспитів і при контрольній перевірці знань позаштатною комісією з контролю за станом електробезпеки. Після складання заліків особовий склад допускається наказом командира військової частини до самостійного обслуговування свого завідування. У наказі вказується, виконання яких обов’язків, до обслуговування яких технічних засобів допускається особовий склад.

Щоденно перед початком робіт з електрообладнання проводиться повсякденний інструктаж особового складу. Інструктаж здійснюють командири (начальники) зі своїми підлеглими. Результати повсякденного інструктажу записуються у спеціальний журнал. Крім щоденного, можуть проводитися позапланові інструктажі.

Вони здійснюються:
у разі порушення особовим складом правил електробезпеки;
якщо з особовим складом стався нещасний випадок;
при заміні або модернізації електроустаткування;
за наказом старших начальників.
Проведення позапланових інструктажів оформлюється актами і наказами.

Особовий склад, що має в завідуванні електроустаткування, повинен знати:
його будову;
інструкції з експлуатації;
вимоги безпеки;
володіти прийомами звільнення постраждалого від дій електричного струму і надання йому першої допомоги.
Основна роль у забезпеченні електробезпеки приділяється командирам (начальникам), командирам підрозділів.

Командири підрозділів відповідають за:
організацію навчання підлеглих правилам безпеки;
утримання у справності електроустаткування свого завідування;
дотримання вимог електробезпеки при роботі з електроустаткуванням;
стан і облік переносного електроустаткування, захист ізолюючих засобів електровимірювальних приладів та електроінструменту;
наявність потрібної експлуатаційної документації.

До основних причин нещасних випадків від впливу електричного струму відносяться:
випадковий дотик або наближення на небезпечну відстань до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою;
поява напруги на металевих конструкціях (корпусах, кожухах) електроустаткування у результаті ушкодження ізоляції та інших причин;
виникнення напруги на поверхні землі у результаті замикання проводу на землю.

Особливу увагу командири (начальники) повинні приділяти дотриманню підлеглими вимог безпеки при роботі з переносним електрообладнанням. До переносного електрообладнання відносять електроприлади, підключені до мережі з використанням штепсельних розеток і вилок. При цьому прапорщики (мічмани) повніші вимагати від підлеглих дотримання таких заходів безпеки:
користуватися електроприладами тільки з дозволу відповідних командирів (начальників) підрозділу;
попередньо провести зовнішній огляд приладу;
незалежно від оголошеної форми одягу бути одягненим та взутим;
не торкатися руками чи відкритими частинами тіла металевого обладнання;
у випадку виявлення ушкоджень чи несправності приладу негайно вимкнути його та здати у ремонт.

Методичний матеріал для проведення гуманітарної підготовки з особовим складом Збройних Сил України на тему: “Основні поняття безпеки особового складу військ. Аналіз небезпек під час виконання завдань військової служби.”

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники