Токсична безпека особового складу.

Токсична безпека військового об’єкта – це такий стан його систем, озброєння і техніки, при якому виключається небезпека впливу на особовий склад токсичних (отруйних) речовин. Особливістю хімічно-небезпечних аварій є висока швидкість формування і дії вражаючих чинників, що викликає необхідність здійснення оперативних заходів захисту.

Захист від отруйних речовин с комплексом заходів, що здійснюються з метою виключення або максимального ослаблення поразки особового складу і зберігання його боєздатності. При експлуатації бойової і спеціальної техніки в Збройних Силах України використовуються спеціальні технічні рідини та мастила з присадками. Багато з них с отруйними речовинами та потребують дотримання заходів безпеки.

Для транспортування, отримання, зберігання та видачі отруйних технічних рідни допускається підготовлений, високо-дисциплінований особовий склад, спроможний забезпечити зберігання отруйних рідин та дотримуватись вимог їх використання. Особовий склад, який працює з отруйними технічними рідинами, повинен ознайомитися з властивостями цих рідин, заходами безпеки при поводженні з ними, а також вміти надавати першу медичну допомогу у випадку отруєння. Відповідальність за підготовку цих осіб несуть відповідні командири (начальники) підрозділів.

Транспортування отруйних технічних рідин здійснюється автотранспортом військової частини. Транспортувати ці рідини міським комунальним транспортом забороняється.

З метою попередження отруєння особового складу при використанні в роботі токсичних речовин, у військовій частині (на кораблі) повинні бути виконані такі організаційні заходи:
використання попереджувальних маркувань на апаратах, трубопроводах і ємностях з отруйними речовинами;
вказування на тарі для транспортування і зберігання отруйних технічних рідин кількісного його вмісту;
суворий облік і контроль за зберіганням і витратою отруйних речовин;
підготування, інструктаж і допуск обмеженого кола осіб до використання токсично-небезпечних речовин;
створення наказом по частині постійно діючої позаштатної комісії з контролю за виконанням вимог правил експлуатації і збереження отруйних речовин.

Завдання кожного командира (начальника) суворо дотримуватись цих заходів та вимагати цього від підлеглих. Крім того, кожний офіцер, прапорщик повинен при організації роботи з отруйними технічними рідинами суворо дотримування таких заборон:
засмоктувати отруйні технічні рідини через шланги, використовувати їх для миття рук, прання форми одягу та інших побутових потреб.
у приміщеннях, де зберігаються та використовуються отруйні рідини, вживати їжу;
зберігати отруйні технічні рідини у приміщеннях, які для цього не призначені;
залишати тару з отруйними технічними рідинами в неопломбованому стані та без охорони, навіть на нетривалий час;
використовувати отруйні технічні рідини для господарчих, особистих та інших потреб;
працювати з етиловою рідиною, метиловим спиртом та дихлоретаном без використання засобів індивідуального захисту (спецодяг, рукавички, протигаз та інші засоби захисту);
використовувати порожню тару з-під цих рідин для перевезення та зберігання харчових продуктів.

У випадку, якщо отруєння особового складу при роботі із токсичними речовинами все ж таки сталося, посадова особа, яка наглядає за роботами, повинна виконати такі заходи першої допомоги:
якщо отруйна речовина потрапила на шкіру або слизисту оболонку, потрібно, не витираючи час змити водою з милом попадання отруйних речовин;
якщо отруйна речовина потрапила в шлунок, необхідно якомога скоріше викликати нудоту та промити шлунок;
при інгаляційному отруєнні необхідно винести того, хто постраждав, на вільне повітря, та, у разі втрати свідомості, зробити штучне дихання.

У всіх цих випадках необхідно терміново доставити того, хто постраждав, до медичного закладу.

По кожному випадку отруєння необхідно провести розслідування з метою виявлення причин цього випадку, становлення винних та вжити заходів для недопущення подібних випадків у подальшому.

Командири (начальники) всіх рівнів повинні докласти всіх зусиль для створення безпечних умов служби, дотримання заходів безпеки, збереження життя та здоров’я підлеглих, підтримання статутного порядку та високого рівня військової дисципліни.

Методичний матеріал для проведення гуманітарної підготовки з особовим складом Збройних Сил України на тему: “Основні поняття безпеки особового складу військ. Аналіз небезпек під час виконання завдань військової служби.”

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники