Завдання та пріоритети розвитку ЗС України на сучасному етапі

Методичні матеріали для проведення занять з воєнно-ідеологічної підготовки особового складу Збройних Сил України на тему: «Завдання Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави з урахуванням сучасних викликів і загроз національній безпеці. Пріоритети розвитку Збройних Сил України на сучасному етапі.»


Навчальні питання:
1. Виклики і загрози національній безпеці України. Читати>>>
2. Роль, місце та завдання Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави.Читати>>>
3. Перспективи розвитку Збройних Сил України. Читати>>>

Висновки:

1. Характер новітніх викликів і загроз істотно зменшує можливості України самостійно протистояти таким загрозам. У цьому зв’язку для України як позаблокової держави у середньостроковій перспективі реалізація курсу на інтеграцію в ЄС, посилення взаємодії з країнами-членами Євросоюзу та поглиблення партнерства з НАТО в рамках наявних форматів і механізмів у поєднанні з дальшим розвитком співпраці з Росією у безпековій сфері видається найбільш оптимальною стратегією.

2. Збройні Сили України зберігають статус базового компонента Воєнної організації держави, головного суб’єкта забезпечення воєнної безпеки держави. Вони залишаються важливим атрибутом держави, гарантом незалежності та суверенітету України. Поряд з цим, роль Збройних Сил України визначається не тільки питаннями безпосереднього збройного захисту України, але й проблемою формування та підтримання авторитету влади та іміджу держави у світі.

3. Будівництво та розвиток Збройних Сил України на сучасному етапі націлено на здійснення їх реформування та оновлення, які реалізуються в умовах складної економічної ситуації. Завдання створення професійної армії, її переоснащення та модернізації є головними пріоритетами національної безпеки. Як наголосив Міністр оборони України П. Лебедєв, на порядку денному стоять завдання створити сучасні Збройні Сили нового зразка: добре підготовлені та соціально захищені. Одним із головних завдань подальшого удосконалення обороноздатності України є надання Збройним Силам нових якісних характеристик, виведення їх на рівень відповідності не лише новітнім викликам і загрозам воєнного характеру, але й соціально-економічним, духовно-культурним, демографічним та іншим можливостям країни.

Рекомендовані джерела та література
1. Конституція України. К.: Велес, 2011. – 48 с.
2. Закон України “Про оборону України” вiд 06.12.1991 № 1932-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 9, ст.106
3. Закон України “Про Збройні Сили України” вiд 06.12.1991 № 1934-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 9, ст.108
4. Закон України “Про основи національної безпеки України // Голос України, 2003. – 22 липня
5. Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року “Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України” № 389/2012 від 8 червня 2012 р.
6. Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України” № 390/2012 від 8 червня 2012 р.
7. Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2012 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” № 771/2012 від 29 грудня 2012 р.
8. Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2012 року “Про Концепцію реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року” № 772/2012 від 29 грудня 2012 р.
9. Горбулін В.П., Качинський А.Б. Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки України. – К.: ДП “НВЦ “Євроатлантикінформ”, 2007. – 590 с.
10. Косевцов В. О., Національна безпека України: теорія, реальність, прогноз. – К.: ЦМБСС, 2000. – 92 с.
11. Ситник Г. П., Олуйко В. М., Вавринчук М. П. Національна безпека України: теорія і практика. Навчальний посібник. – К.:. Кондор, 2007, – 614 с.
12. Біла книга – 2011. Збройні Сили України. К.: Міністерство оборони України, 2012. – 83 с.
13. Методичні матеріали для використання під час проведення заняття на тему: «Завдання Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави з урахуванням сучасних викликів і загроз національній безпеці. Пріоритети розвитку Збройних Сил України на сучасному етапі.» в редакції головного наукового співробітника Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України доктора філософських наук, професора Мандрагеля В.А.

Немає коментарів:

Дописати коментар


Интернет реклама УБС

Прихильники