До 360-річчя укладення Гадяцького трактату

НПП. До 360-річчя укладення Гадяцького трактату Українсько-польсько-литовський союз як відсіч російській загарбницькій політиці.

У 1656 році Московське царство згорнуло військові дії та підписало перемир’я з Річчю Посполитою, а влітку розпочало війну зі Швецією. Богдан Хмельницький та його оточення вважали, що такі дії порушують пункти Березневих статей 1654 року. Тому Гетьманщина приєдналася до антипольської коаліції у складі Швеції, Трансільванії, Бранденбургу, Молдавії, Валахії згідно Раднотського договору 1656 року. Кампанія, яка спочатку складалася на користь держав коаліції, закінчилася невдачею. Це в сумі з нереалізацією дипломатичних планів Б. Хмельницького прискорило його смерть. Волею свого батька на гетьманство був намічений Юрій Хмельницький, який залишався на посаді лише один місяць і сам відмовився від булави в серпні 1657 року. Після того Старшинська Рада в Чигирині тимчасово передала булаву Іванові Виговському, а Генеральна Рада, за участі (крім козаків) міщан та духовенства, 26 серпня 1657 року в Корсуні підтвердила його обрання.

генерал Марко Безручко

Честь української зброї: генерал Марко Безручко і героїчна оборона Замостя (до 98 - ї річниці українсько - польського військового союзу).

Марко Данилович Безручко – український військовий діяч, генерал - хорунжий Армії УНР. Н ародився 31 жовтня 188 3 року у містечку Великий Токмак Херсонської гу бернії (зараз Запорізька обл.). Після закінчення юнкерського училища (м. Одеса) був направлений до 106 - го Уфімського піхотного полку. У 1912 році вступив до Миколаївської академії Генерального штабу в Петербурзі, яку закінчив влітку 1914 року. Під час Перш ої світової війни був начальником штабу піхотної дивізії. У 1917 році брав активну участь у створенні частин української армії. Наприкінці 1918 року признач ений начальником оперативного відділу Генерального штабу Армії Української Народної Республіки (на т ой час оперативній відділ керував діяльністю української розвідки і контррозвідки). 26 березня 1919 року полковник М. Безручко був призначений до Корпусу Січових Стрільців під командуванням полковника Євгена Коновальця. Став начальником штабу і членом Стрі лецької Ради.

Декларація про державний суверенітет України

Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє: 
Вважати день 16 липня Днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України. 

До 27-ї річниці проголошення незалежності України

Україна на шляху соціально-економічних перетворень (2014–2018): досягнення і перспективи (до 27-ї річниці проголошення незалежності України) 

27 років української незалежності – час незначний в історичному вимірі. Водночас, 27 років існування незалежної держави українців – це ціла епоха її становлення, сповнена ейфорії здійснення споконвічної мрії нації, піднесення державотворчої енергії, сподівань найширшого загалу на гідне – європейського рівня – життя, нових викликів, нових розчарувань, зрештою – нового піднесення національної свідомості, цілеспрямованої на збереження самої Вітчизни, непорушності її унітарного устрою, її територіальних меж. Оцінити пройдений Україною за 27 років шлях не просто. Занадто складними і неоднозначними процесами, насамперед суспільно-політичного характеру, він позначений. Особливу складність становить опис суспільнополітичних процесів останніх чотирьох років.

Українська Галицька Армія

Українська Галицька Армія – героїчна сторінка боротьби українського народу за незалежність своєї держави

Процес творення Галицької Армії (ГА) розпочався відразу після Листопадового повстання 1918 року у Львові та створення ЗахідноУкраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Назву Українська Галицька Армія ця структура отримала після вимушеного об’єднання з Добровольчою армією генерала А. Денікіна у листопаді 1919 року. Початок українсько-польської війни 1918–1919 рр. змусив уряд ЗахідноУкраїнської Народної Республіки приділити особливу увагу розбудові власних Збройних сил. Для керівництва усіма військовими справами при Державному секретаріаті ЗУНР 9 листопада 1918 року було створено військове міністерство – Державний секретаріат військових справ (ДСВС). Структурно ДСВС поділявся на Військову канцелярію і 16 відділів. Посаду державного секретаря військових справ обіймали: полковник Дмитро Вітовський (до 13 лютого 1919 р.) і полковник Віктор Курманович (до 9 червня 1919 р).

Роль християнства у становленні української державності.

Роль християнства у становленні української державності (до 1030 річчя хрещення Русі).

Християнство є однією з найпоширеніших релігій світу. Це – друга за часом виникнення (після буддизму) світова релігія, яка охоплює три головні напрями – православ’я, католицизм, протестантизм. Виникло християнство в І ст. н. е. серед іудеїв Палестини і незабаром поширилося на всю територію Римської імперії. В основі зародження християнства лежав соціально-політичний чинник, що проявився у глибокій кризі Римської імперії, яка супроводжувалася невдоволенням населення існуючими порядками, повстаннями і навіть громадянськими війнами. Згідно з християнським вченням засновником його є Ісус Христос – Син Божий, який з волі Бога-Отця зійшов на землю, отримав людську природу через народження Дівою Марією, дав людям заповіді Нового Завіту, прийняв страждальницьку смерть, воскрес і вознісся на небо.

Гаряча лінія психологічної допомоги

З метою підтримки у особового складу оптимального морально-психологічного стану, вирішення психологічних проблем (кризові стани, конфлікти, суїцидальна поведінка) та надання невідкладної психологічної допомоги військовослужбовцям у Головному управлінні морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України розпочато пілотний проект щодо створення “гарячої лінії психологічної допомоги”. 


Интернет реклама УБС

Користувачі, що підписалися